G-NET

16 port 10/100M POE Switch G-Net model G-PES-16TP2GT

16 port 10/100M POE Switch G-Net model G-PES-16TP2GT

16X10/100Base-TX POE PSE+2X10/100/1000Base-TX RJ45,total power:300W..

Đơn giá chưa VAT

7.089.000 đ

2 port 1GB POE Switch G-Net model G-PES-2GX2GP-SC20S

2 port 1GB POE Switch G-Net model G-PES-2GX2GP-SC20S

2X10/100/1000Base-TX POE PSE+2X1000Base-FX,dual fiber,20KM,SC,total power:65W..

Đơn giá chưa VAT

4.284.000 đ

2 port 1GB POE Switch G-Net model G-PES-2GX2GP-SC20SA/B

2 port 1GB POE Switch G-Net model G-PES-2GX2GP-SC20SA/B

2X10/100/1000Base-TX POE PSE+2X1000Base-FX,single fiber,20KM,SC,total power:65W..

Đơn giá chưa VAT

4.362.000 đ

4 port 10/100M POE Switch G-Net model G-PES-4TP1TX

4 port 10/100M POE Switch G-Net model G-PES-4TP1TX

4X10/100Base-TX POE PSE+1X10/100Base-TX RJ45,total power:65W..

Đơn giá chưa VAT

1.323.000 đ

4 port 1GB POE Switch G-Net model G-PES-1GX4GP-SFP

4 port 1GB POE Switch G-Net model G-PES-1GX4GP-SFP

4X10/100/1000Base-TX POE+1X1000Base-FX SFP,total power:65W..

Đơn giá chưa VAT

3.194.000 đ

8 port 10/100M POE Switch G-Net model G-PES-8TP1TX

8 port 10/100M POE Switch G-Net model G-PES-8TP1TX

8X10/100Base-TX POE PSE+1X10/100Base-TX RJ45,total power:120W..

Đơn giá chưa VAT

2.181.000 đ

8 port 10/100M POE Switch G-Net model G-PES-8TP2GT

8 port 10/100M POE Switch G-Net model G-PES-8TP2GT

8X10/100Base-TX POE+2X10/100/1000Base-TX RJ45,total power:120W..

Đơn giá chưa VAT

3.506.000 đ

Bộ chia mạng Full Managed POE PSE Switch G-Net model G-MPSB-2GX8GP-SFP

Bộ chia mạng Full Managed POE PSE Switch G-Net model G-MPSB-2GX8GP-SFP

8x10/100/1000Base-TX POE PSE+2x1000Base-FX SFP+1xConsole port,Built-in power supply,total power:150W..

Đơn giá chưa VAT

8.881.000 đ

Bộ chia mạng POE 1 port 10/100M 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-NET-G-PMC-1FX1TP-SC20S

Bộ chia mạng POE 1 port 10/100M 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-NET-G-PMC-1FX1TP-SC20S

1X10/100Base-TX POE PSE+1X100Base-FX,dual fiber,20KM,SC,total power:30W,IC+ 113C Chipset..

Đơn giá chưa VAT

1.562.000 đ

Bộ chia mạng POE 1 port 10/100M 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-NET-G-PMC-1FX1TP-SC20SA-B

Bộ chia mạng POE 1 port 10/100M 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-NET-G-PMC-1FX1TP-SC20SA-B

1X10/100Base-TX POE PSE+1X100Base-FX,single fiber,20KM,SC,total power:30W,IC+ 113C Chipset..

Đơn giá chưa VAT

1.628.000 đ

Bộ chia mạng POE 1 port 10/100M 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-NET-G-PMC-1FX1TP-SFP

Bộ chia mạng POE 1 port 10/100M 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-NET-G-PMC-1FX1TP-SFP

1X10/100Base-TX POE PSE+1X100Base-FX SFP,total power:30W,IC+ 113C Chipset..

Đơn giá chưa VAT

1.474.000 đ

Bộ chia mạng POE 1 port 1GB 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-NET-G-PMC-1GX1GP-SC20S

Bộ chia mạng POE 1 port 1GB 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-NET-G-PMC-1GX1GP-SC20S

1X10/100/1000Base-TX POE PSE+1X1000Base-FX,dual fiber,20KM,SC,total power:30W..

Đơn giá chưa VAT

2.353.000 đ

Bộ chia mạng POE 1 port 1GB 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-NET-G-PMC-1GX1GP-SC20SA-B

Bộ chia mạng POE 1 port 1GB 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-NET-G-PMC-1GX1GP-SC20SA-B

1X10/100/1000Base-TX POE PSE+1X1000Base-FX,single fiber,20KM,SC,total power:30W..

Đơn giá chưa VAT

2.353.000 đ

Bộ chia mạng POE 1 port 1GB 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-NET-G-PMC-1GX1GP-SFP

Bộ chia mạng POE 1 port 1GB 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-NET-G-PMC-1GX1GP-SFP

1X10/100/1000Base-TX POE PSE+1X1000Base-FX SFP,total power:30W..

Đơn giá chưa VAT

4.158.000 đ

Bộ chia mạng POE 16 port 10/100M 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-Net G-PES-16TP1GX2GT-SFP

Bộ chia mạng POE 16 port 10/100M 3 tính năng (POE -Switch-Converter) G-Net G-PES-16TP1GX2GT-SFP

16X10/100Base-TX POE PSE+ 2X10/100/1000Base-TX RJ45+ 1x1000Base-FX SFP,total power:300W,support POE ..

Đơn giá chưa VAT

5.491.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 105 (7 trang)