covid

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Hàng mới
Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack SA-33E
Hàng mới
Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack SA-32E
Hàng mới
Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack SA-31E
Hàng mới
Máy chấm công Vân Tay kiểm soát cửa
Gigata S810
Hàng mới
Máy chấm công kiểm soát cửa khuôn mặt
RONALD JACK FA-210
Hàng mới
Máy chấm công Kiểm Soát cửa bằng Vân tay TITA 9X
Hàng mới
Máy chấm công Khuôn mặt đo thân nhiệt
FACEPRO1-TD
Hàng mới
Máy chấm công khuôn mặt nhận diện khẩu trang
FACEPRO1-P
Hàng mới
Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng Ronald Jack S400C
Hàng mới
Kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay & thẻ MITA X6
Hàng mới
Kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay & thẻ MITA F03
Hàng mới
Kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay & thẻ MITA F02
Hàng mới
Kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay & thẻ 
ZK R6

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT