zkteco
hhhhhhhhhhh
hhhhhhhhh
hhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhh

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

Trọn bộ 16 camera thân 2megapixel Đài loan

Trọn bộ 16 camera thân 2megapixel Đài loan

15,000,000 đ
Giá cũ :
16,500,000 đ

Trọn bộ 4 camera dome 2megapixel Đài loan

Trọn bộ 4 camera dome 2megapixel Đài loan

4,785,000 đ
Giá cũ :
4,820,000 đ

Trọn bộ 4 camera thân 2megapixels Đài loan

Trọn bộ 4 camera thân 2megapixels Đài loan

4,820,000 đ
Giá cũ :
5,200,000 đ

Trọn bộ 8 camera thân 2megapixels Đài loan

Trọn bộ 8 camera thân 2megapixels Đài loan

7,177,000 đ
Giá cũ :
8,200,000 đ

SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng tự động 100W 100V
 Amperes AV7200
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7805B
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7150B
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7100B
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7100A
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7050B
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7050A
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7030B
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7030A
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7010C
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7010A
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7005B
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7005A
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8100
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8050
Hàng mới
Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8030

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

Bộ lưu điện online APC cho Server SRT10KXLI
Camera HDPARAGON HDS-5887STVI-IR3E (HD-TVI 2M)
Bộ lưu điện 9E10Ki 10kVA/8kW EATON

Bộ lưu điện 9E10Ki 10kVA/8kW EATON

51,322,000 đ 51,322,000 đ