VIVOTEK

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD8167A

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD8167A

Indoor Dome, 2M 30fps, H.264/MJPEG, f2.8-12mm vari-focal lens, DC-Iris, D/N, IR 20m, SNV, WDR Enhanc..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD8169A

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD8169A

Indoor Dome, 2M 30fps, H.264/MJPEG, f2.8mm fixed focal lens, D/N, IR 20m , WDR Enhanced, 3DNR, PoE, ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD8367A

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD8367A

Outdoor Vandal Dome, 2M 30fps, H.264/MJPEG, f2.8-12mm vari-focal lens, D C-Iris, D/N, IR 30m, SNV, W..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD8369A

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD8369A

Outdoor Vandal Dome, 2M 30fps, H.264/MJPEG, f2.8mm fixed focal lens, D/N , IR 30m, WDR Enhanced, 3DN..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9165-HT

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9165-HT

Indoor Dome, 2M 60fps, H.265/H.264/MJPEG, f4-9 Remote focus lens, P-Iris, D/N, IR 50m, SNVII, WDR PR..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9167-H

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9167-H

Indoor Dome, 2M 30fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.8mm fixed lens, P-Iris, D/N, IR 30m, SNV, WDR PRO, Smar..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9167-HT

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9167-HT

Indoor Dome, 2M 30fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.8-12mm remote focus lens, P-Iris, D/N, IR 30m, SNV, WDR..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9365-EHTV

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9365-EHTV

Outdoor Vandal Dome, 2M 60fps, H.265/H.264/MJPEG, f4-9mm remote focus lens, P-Iris, D/N, IR 50m, SNV..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9365-HTV

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9365-HTV

Outdoor Vandal Dome, 2M 60fps, H.265/H.264/MJPEG, f4-9mm remote focus lens, P-Iris, D/N, IR 50m, SNV..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9367-EHTV

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9367-EHTV

Outdoor Vandal Dome, 2M 30fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.8-12mm remote focus lens, P-Iris, D/N, IR 30m, ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9367-HTV

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9367-HTV

Outdoor Vandal Dome, 2M 30fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.8-12mm remote focus lens, P-Iris, D/N, IR 30m, ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9367-HV

Camera IP Vivotek 2M Cầu FD9367-HV

Outdoor Vandal Dome, 2M 30fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.8mm fixed lens, P-Iris, D/N, IR 30m, SNV, WDR P..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cube IP8160

Camera IP Vivotek 2M Cube IP8160

Indoor PoE Cube, 2M 30fps, H.264/MJPEG, f2.8mm fixed lens, IR 8m, WDR En hanced, 3DNR, PoE, Two way ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Cube IP8160-W

Camera IP Vivotek 2M Cube IP8160-W

Indoor Wifi Cube, 2M 30fps, H.264/MJPEG, f2.8mm fixed lens, IR 8m, WDR E nhanced, 3DNR, Wifi, Two wa..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Vivotek 2M Hộp IP8166

Camera IP Vivotek 2M Hộp IP8166

Box Camera, 2M 30fps, H.264/MJPEG, f2.8-12mm, DC-Iris, D/N, SNV, WDR Enh anced, 3DNR, PoE/DC12V/AC24..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 102 (7 trang)