OPTI

Bộ lưu điện Opti AS2000B 2000 VA / 1200 W

Bộ lưu điện Opti AS2000B 2000 VA / 1200 W

Bộ lưu điện Opti AS2000B 2000 VA / 1200 W..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện Opti DS10KB-RMP Online Rackmount 10000VA / 7000W

Bộ lưu điện Opti DS10KB-RMP Online Rackmount 10000VA / 7000W

Bộ lưu điện Opti DS10KB-RMP Online Rackmount 10000VA / 7000W..

Đơn giá chưa VAT

85.598.000 đ

Bộ lưu điện Opti DS6000B-RM Online Rackmount 6000VA / 4200W

Bộ lưu điện Opti DS6000B-RM Online Rackmount 6000VA / 4200W

Bộ lưu điện Opti DS6000B-RM Online Rackmount 6000VA / 4200W..

Đơn giá chưa VAT

49.606.000 đ

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS10000B 10000VA / 10500W

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS10000B 10000VA / 10500W

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS10000B 10000VA / 10500W..

Đơn giá chưa VAT

66.123.000 đ

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS10000E 10000VA / 9000W

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS10000E 10000VA / 9000W

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS10000E 10000VA / 9000W..

Đơn giá chưa VAT

58.000.000 đ

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS2000F 2000VA / 16000W

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS2000F 2000VA / 16000W

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS2000F 2000VA / 16000W..

Đơn giá chưa VAT

11.422.000 đ

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS3000F 3000VA /2400W

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS3000F 3000VA /2400W

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS3000F 3000VA /2400W..

Đơn giá chưa VAT

14.307.000 đ

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS6000B 6000VA / 4200W

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS6000B 6000VA / 4200W

Bộ lưu điện Opti Online Tower DS6000B 6000VA / 4200W..

Đơn giá chưa VAT

45.455.000 đ

Bộ lưu điện Opti UPS DS3000B-RM Online Rackmount 3000VA / 2100W

Bộ lưu điện Opti UPS DS3000B-RM Online Rackmount 3000VA / 2100W

Bộ lưu điện Opti UPS DS3000B-RM Online Rackmount 3000VA / 2100W..

Đơn giá chưa VAT

21.885.000 đ

Bộ lưu điện Opti UPS Line Interactive TS1700B 1200VA / 720W

Bộ lưu điện Opti UPS Line Interactive TS1700B 1200VA / 720W

Bộ lưu điện Opti UPS Line Interactive TS1700B 1200VA / 720W..

Đơn giá chưa VAT

2.164.000 đ

Bộ lưu điện Opti UPS Line Interactive TS650D 650VA / 360W

Bộ lưu điện Opti UPS Line Interactive TS650D 650VA / 360W

Bộ lưu điện Opti UPS Line Interactive TS650D 650VA / 360W..

Đơn giá chưa VAT

890.000 đ

Bộ lưu điện Opti UPS Online DS1000B Tower 1000VA / 700W

Bộ lưu điện Opti UPS Online DS1000B Tower 1000VA / 700W

Bộ lưu điện Opti UPS Online DS1000B Tower 1000VA / 700W..

Đơn giá chưa VAT

6.857.000 đ

Bộ lưu điện Opti UPS Online DS2000B Tower 2000VA / 1400W

Bộ lưu điện Opti UPS Online DS2000B Tower 2000VA / 1400W

Bộ lưu điện Opti UPS Online DS2000B Tower 2000VA / 1400W..

Đơn giá chưa VAT

14.900.000 đ

Bộ lưu điện Opti UPS Online DS2000B Tower 2000VA / 1400W

Bộ lưu điện Opti UPS Online DS2000B Tower 2000VA / 1400W

Bộ lưu điện Opti UPS Online DS2000B Tower 2000VA / 1400W..

Đơn giá chưa VAT

14.700.000 đ

Bộ lưu điện Opti UPS Online DS3000B Tower 3000VA / 2100W

Bộ lưu điện Opti UPS Online DS3000B Tower 3000VA / 2100W

Bộ lưu điện Opti UPS Online DS3000B Tower 3000VA / 2100W..

Đơn giá chưa VAT

20.900.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 trang)