RUIJIE

Module quản lý RG-NBS7006 Supervisor Engine Module Ruijie M7006-CM

Module quản lý RG-NBS7006 Supervisor Engine Module Ruijie M7006-CM

RG-NBS7006 Supervisor Engine ModulePower Consumption ≤30W..

Đơn giá chưa VAT

25.825.000 đ

Module quang 1000BASE-LX mini GBIC (1310nm), 10km Ruijie NIS-GE-SFP-10KM-SM1310

Module quang 1000BASE-LX mini GBIC (1310nm), 10km Ruijie NIS-GE-SFP-10KM-SM1310

1000BASE-LX mini GBIC (1310nm), 10km..

Đơn giá chưa VAT

1.225.000 đ

Module quang 1000BASE-SX mini GBIC (850nm), 550m Ruijie NIS-GE-SFP-550M-MM850

Module quang 1000BASE-SX mini GBIC (850nm), 550m Ruijie NIS-GE-SFP-550M-MM850

1000BASE-SX mini GBIC (850nm), 550m..

Đơn giá chưa VAT

1.125.000 đ

Module quang Gigabit BIDI Transceiver - TX1310/RX1550, 20km, LC Ruijie NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI

Module quang Gigabit BIDI Transceiver - TX1310/RX1550, 20km, LC Ruijie NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI

Gigabit BIDI Transceiver - TX1310/RX1550, 20km, LC..

Đơn giá chưa VAT

2.150.000 đ

Module quang Gigabit BIDI Transceiver - TX1550/RX1310, 20km, LC Ruijie NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI

Module quang Gigabit BIDI Transceiver - TX1550/RX1310, 20km, LC Ruijie NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI

Gigabit BIDI Transceiver - TX1550/RX1310, 20km, LC..

Đơn giá chưa VAT

2.150.000 đ

Module Quang SFP , 1000BASE-LX , SingleMode ( 1310nm , 10km , LC ) . Ruijie MINI-GBIC-LX-SM1310

Module Quang SFP , 1000BASE-LX , SingleMode ( 1310nm , 10km , LC ) . Ruijie MINI-GBIC-LX-SM1310

-+ 6 cổng 1000BASE-T , -+ 2 cổng 1000BASE-T/1000BASE-X combo-+ 1 cổng Console Port-+ 1 cổng USB port..

Đơn giá chưa VAT

605.000 đ

Module Quang SFP , 1000BASE-SX , MultiMode ( 850nm , 550m , LC ) . Ruijie MINI-GBIC-SX-MM850

Module Quang SFP , 1000BASE-SX , MultiMode ( 850nm , 550m , LC ) . Ruijie MINI-GBIC-SX-MM850

-+ 6 cổng 1000BASE-T , -+ 2 cổng 1000BASE-T/1000BASE-X combo-+ 1 cổng Console Port-+ 1 cổng USB port..

Đơn giá chưa VAT

550.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 trang)