CISCO

Bộ AP-220-MNT-W1 Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit Cisco C3850-NM-2-10G=

Bộ AP-220-MNT-W1 Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit Cisco C3850-NM-2-10G=

Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module..

Đơn giá chưa VAT

29.531.000 đ

Bộ cấp nguồn cho bộ phát sóng Wifi Cisco AIR-PWR-B=

Bộ cấp nguồn cho bộ phát sóng Wifi Cisco AIR-PWR-B=

Power Supply for Cisco Aironet 1130, 1140, 1240 and 1300 Series Access Point..

Đơn giá chưa VAT

330.000 đ

Bộ chia mạng 250 series Power Injector (802. Cisco SG250X-24-K9-EU

Bộ chia mạng 250 series Power Injector (802. Cisco SG250X-24-K9-EU

SG250X-24 24-Port Gigabit Smart Switch with 10G Uplinks..

Đơn giá chưa VAT

13.841.000 đ

Bộ chia mạng 250 series Power Injector (802. Cisco SG250X-24-K9-EU

Bộ chia mạng 250 series Power Injector (802. Cisco SG250X-24-K9-EU

SG250X-24P 24-Port Gigabit PoE Smart Switch with 10G Uplinks..

Đơn giá chưa VAT

18.709.000 đ

Bộ chia mạng 250 series SG250X-24P 24-Port Gigabit PoE Smart Switch with 10G Upl s Cisco SG250X-48P-K9-EU

Bộ chia mạng 250 series SG250X-24P 24-Port Gigabit PoE Smart Switch with 10G Upl s Cisco SG250X-48P-K9-EU

SG250X-48P 48-Port Gigabit PoE Smart Switch with 10G Uplinks..

Đơn giá chưa VAT

32.263.000 đ

Bộ chia mạng 250 series SG250X-48P 48-Port Gigabit PoE Smart Switch with 10G Upl s Cisco SG250X-48-K9-EU

Bộ chia mạng 250 series SG250X-48P 48-Port Gigabit PoE Smart Switch with 10G Upl s Cisco SG250X-48-K9-EU

SG250X-48 48-Port Gigabit Smart Switch with 10G Uplinks..

Đơn giá chưa VAT

22.909.000 đ

Bộ chia mạng Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Advantage Cisco C9200-48P-E

Bộ chia mạng Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Advantage Cisco C9200-48P-E

Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials..

Đơn giá chưa VAT

84.420.000 đ

Bộ chia mạng Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials Cisco C9200-24P-A

Bộ chia mạng Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials Cisco C9200-24P-A

Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Advantage..

Đơn giá chưa VAT

54.600.000 đ

Bộ chia mạng Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Advantage Cisco C9200L-24T-4G-E

Bộ chia mạng Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Advantage Cisco C9200L-24T-4G-E

Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials..

Đơn giá chưa VAT

27.615.000 đ

Bộ chia mạng Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials Cisco C9200-48P-A

Bộ chia mạng Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials Cisco C9200-48P-A

Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Advantage..

Đơn giá chưa VAT

110.397.000 đ

Bộ chia mạng Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials Cisco C9200L-24P-4G-E

Bộ chia mạng Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials Cisco C9200L-24P-4G-E

Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials..

Đơn giá chưa VAT

37.170.000 đ

Bộ chia mạng Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials Cisco C9200L-48T-4G-E

Bộ chia mạng Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials Cisco C9200L-48T-4G-E

Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials..

Đơn giá chưa VAT

48.300.000 đ

Bộ chia mạng Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials Cisco C9200L-48P-4X-E

Bộ chia mạng Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials Cisco C9200L-48P-4X-E

Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials..

Đơn giá chưa VAT

93.608.000 đ

Bộ chia mạng Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials Cisco C9300-24S-E

Bộ chia mạng Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials Cisco C9300-24S-E

Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular uplink Switch..

Đơn giá chưa VAT

251.790.000 đ

Bộ chia mạng Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular upl Switch Cisco C9300-48S-A

Bộ chia mạng Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular upl Switch Cisco C9300-48S-A

Catalyst 9300 48 GE SFP Ports, modular uplink Switch..

Đơn giá chưa VAT

316.470.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 356 (24 trang)