GSK

Báo Trộm Thông Minh 16 Vùng (16 Wireless Zones, 4 Wire Zones) hiệu GSK GSK-899(GSM)

Báo Trộm Thông Minh 16 Vùng (16 Wireless Zones, 4 Wire Zones) hiệu GSK GSK-899(GSM)

BÁO TRỘM THÔNG MINH 16 VÙNG (16 WIRELESS ZONES, 4 WIRE ZONES)Chức năng chính giống Model KS-899. Ngo..

Đơn giá chưa VAT

4.020.000 đ

Báo Trộm Thông Minh 24 Vùng 16 Vùng Không Dây, 8 Vùng Có Dây - Dùng Line Điện Thoại hiệu GSK GSK-A7(PSTN)

Báo Trộm Thông Minh 24 Vùng 16 Vùng Không Dây, 8 Vùng Có Dây - Dùng Line Điện Thoại hiệu GSK GSK-A7(PSTN)

BÁO TRỘM THÔNG MINH 24 VÙNG: 16 VÙNG KHÔNG DÂY, 8 VÙNG CÓ DÂY - DÙNG LINE ĐIỆN THOẠI- Có sẵn bàn phí..

Đơn giá chưa VAT

2.100.000 đ

Báo Trộm Thông Minh 24 Vùng 16 Vùng Không Dây, 8 Vùng Có Dây - Dùng Sim Gsm+Pstn hiệu GSK GSK-A7(GSM)

Báo Trộm Thông Minh 24 Vùng 16 Vùng Không Dây, 8 Vùng Có Dây - Dùng Sim Gsm+Pstn hiệu GSK GSK-A7(GSM)

BÁO TRỘM THÔNG MINH 24 VÙNG: 16 VÙNG KHÔNG DÂY, 8 VÙNG CÓ DÂY - DÙNG SIM GSM+PSTN- Có sẵn bàn phím đ..

Đơn giá chưa VAT

3.780.000 đ

Báo Trộm Thông Minh 32 Vùng - Wifi-Gsm hiệu GSK GSK-A5(WIFI-GSM)

Báo Trộm Thông Minh 32 Vùng - Wifi-Gsm hiệu GSK GSK-A5(WIFI-GSM)

BÁO TRỘM THÔNG MINH 32 VÙNG - WIFI-GSM- 32 vùng không dây, mỗi vùng cài được 3 cảm biến.- 4 băng tần..

Đơn giá chưa VAT

2.748.000 đ

Báo Trộm Thông Minh 34 Vùng 32 Vùng Không Dây, 2 Vùng Có Dây hiệu GSK GSK-A6(GSM)

Báo Trộm Thông Minh 34 Vùng 32 Vùng Không Dây, 2 Vùng Có Dây hiệu GSK GSK-A6(GSM)

BÁO TRỘM THÔNG MINH 34 VÙNG: 32 VÙNG KHÔNG DÂY, 2 VÙNG CÓ DÂY- 32 vùng không dây, mỗi vùng cài được ..

Đơn giá chưa VAT

2.748.000 đ

Báo Trộm Thông Minh 40 Vùng 32 Vùng Không Dây, 8 Vùng Có Dây - Dùng Sim Gsm+Gprs (Lan Modul Option) hiệu GSK GSK-A8(GSM)

Báo Trộm Thông Minh 40 Vùng 32 Vùng Không Dây, 8 Vùng Có Dây - Dùng Sim Gsm+Gprs (Lan Modul Option) hiệu GSK GSK-A8(GSM)

BÁO TRỘM THÔNG MINH 40 VÙNG: 32 VÙNG KHÔNG DÂY, 8 VÙNG CÓ DÂY - DÙNG SIM GSM+GPRS (LAN modul option)..

Đơn giá chưa VAT

3.780.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 trang)