ONSKY

Bộ Còi hú gồm có OS-LAM-110 với relay và còi hú hiệu Onsky model OS-Siren-130K
Cảm biến carbon thông minh hiệu Onsky model OS-CARBON-110

Cảm biến carbon thông minh hiệu Onsky model OS-CARBON-110

Carbon Monoxide..

Đơn giá chưa VAT

29.400.000 đ

Cảm biến di động - an ninh và bật tắt đèn / Đi xa hơn hiệu Onsky model OS-MS-110

Cảm biến di động - an ninh và bật tắt đèn / Đi xa hơn hiệu Onsky model OS-MS-110

Motion Sensor 3 / Battery-less..

Đơn giá chưa VAT

6.620.000 đ

Cảm biến khói thông minh hiệu Onsky model OS-SMOKE-110

Cảm biến khói thông minh hiệu Onsky model OS-SMOKE-110

Smoke Dectector..

Đơn giá chưa VAT

11.650.000 đ

Còi hú - Dùng AC Power , Có Battery backup hiệu Onsky model OS-Siren-120

Còi hú - Dùng AC Power , Có Battery backup hiệu Onsky model OS-Siren-120

Smart Siren 2..

Đơn giá chưa VAT

7.990.000 đ

Công Tắt Thông minh cảm ứng với trung tâm an ninh và an toàn (chất liệu kính/kimloại với cảm biến chạm) hiệu Onsky model OS-LSW-121-Silver

Công Tắt Thông minh cảm ứng với trung tâm an ninh và an toàn (chất liệu kính/kimloại với cảm biến chạm) hiệu Onsky model OS-LSW-121-Silver

iRoomate-S - 1 Channel - SilverMetal and Blue Glass / RoomController / Luxury model..

Đơn giá chưa VAT

7.250.000 đ

Công Tắt Thông minh với trung tâm an ninh và an toàn (chất liệu kính/kimloại với cảm biến chạm) hiệu Onsky model OS-LSW-121-Gold

Công Tắt Thông minh với trung tâm an ninh và an toàn (chất liệu kính/kimloại với cảm biến chạm) hiệu Onsky model OS-LSW-121-Gold

iRoomate-S - 1 Channel - GoldMetal and Black Glass / RoomController / Luxury model..

Đơn giá chưa VAT

5.780.000 đ

Công Tắt Thông minh với trung tâm an ninh và an toàn (chất liệu kính/kimloại với cảm biến chạm) hiệu Onsky model OS-LSW-123-Gold

Công Tắt Thông minh với trung tâm an ninh và an toàn (chất liệu kính/kimloại với cảm biến chạm) hiệu Onsky model OS-LSW-123-Gold

iRoomate-S - 3 Channels - GoldMetal and Black Glass / RoomController / Luxury model..

Đơn giá chưa VAT

2.950.000 đ

Công Tắt Thông minh với trung tâm an ninh và an toàn (chất liệu kính/kimloại với cảm biến chạm) hiệu Onsky model OS-LSW-123-Silver

Công Tắt Thông minh với trung tâm an ninh và an toàn (chất liệu kính/kimloại với cảm biến chạm) hiệu Onsky model OS-LSW-123-Silver

iRoomate-S - 3 Channels - SilverMetal and Blue Glass / RoomController / Luxury model..

Đơn giá chưa VAT

3.750.000 đ

Công Tắt Thông minh với trung tâm an ninh và an toàn hiệu Onsky model OS-LSW-110-DBLUE

Công Tắt Thông minh với trung tâm an ninh và an toàn hiệu Onsky model OS-LSW-110-DBLUE

iRoomate-S - Dark Blue - Room Controller..

Đơn giá chưa VAT

7.250.000 đ

Công Tắt Thông minh với trung tâm an ninh và an toàn hiệu Onsky model OS-LSW-110-LBLUE

Công Tắt Thông minh với trung tâm an ninh và an toàn hiệu Onsky model OS-LSW-110-LBLUE

iRoomate-S - Light Blue - Room Controller..

Đơn giá chưa VAT

7.250.000 đ

Công Tắt Thông minh với trung tâm an ninh và an toàn hiệu Onsky model OS-LSW-110-Yellow

Công Tắt Thông minh với trung tâm an ninh và an toàn hiệu Onsky model OS-LSW-110-Yellow

iRoomate-S - Yellow - Room Controller..

Đơn giá chưa VAT

7.250.000 đ

Màn Hình Trung Tâm Điều Khiền hiệu Onsky model OS-Panel-110

Màn Hình Trung Tâm Điều Khiền hiệu Onsky model OS-Panel-110

Touch Screen Wall Panel..

Đơn giá chưa VAT

39.340.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 17 (2 trang)