TVPlusV

Đèn Moving TplusV FYI-A017

Đèn Moving TplusV FYI-A017

Hot Sell 36X10W 4IN1 led moving head wash zoom..

Đơn giá chưa VAT

9.315.000 đ

Đèn Moving TplusV FYI-A038B

Đèn Moving TplusV FYI-A038B

Hot Sell 12X10W RGBW 4in1 led moving wash..

Đơn giá chưa VAT

4.608.000 đ

Đèn Moving TplusV FYI-A060

Đèn Moving TplusV FYI-A060

Top 10 6X15W Little Bee eye moving head..

Đơn giá chưa VAT

5.400.000 đ

Đèn Moving TplusV FYI-A190

Đèn Moving TplusV FYI-A190

Top 10 19x10w RGBW 4in1 Circle wash moving light..

Đơn giá chưa VAT

6.003.000 đ

Đèn Moving TplusV FYI-B012D

Đèn Moving TplusV FYI-B012D

Fast-Speed beam 230w 20CH touch beam ( orginal 7r Osram )..

Đơn giá chưa VAT

12.420.000 đ

Đèn Moving TplusV FYI-B012E

Đèn Moving TplusV FYI-B012E

Update 200w beam light 16CH/20CH ( Philip bulb 5R ) with Glass lens sharpy..

Đơn giá chưa VAT

11.316.000 đ

Đèn Moving TplusV FYI-B012G

Đèn Moving TplusV FYI-B012G

Fast-Speed beam 230w 20CH touch beam ( normal bulb+small lcd display )..

Đơn giá chưa VAT

11.040.000 đ

Đèn Moving TplusV FYI-B045

Đèn Moving TplusV FYI-B045

Top 8 45w led beam moving light..

Đơn giá chưa VAT

4.290.000 đ

Đèn Moving TplusV FYI-B060

Đèn Moving TplusV FYI-B060

Top 6 Mini 60w led moving head beam..

Đơn giá chưa VAT

4.692.000 đ

Đèn Moving TplusV FYI-B063

Đèn Moving TplusV FYI-B063

Fantastic Roller Beam 9x10w rgbw 4in1 led moving head..

Đơn giá chưa VAT

6.900.000 đ

Đèn Moving TplusV FYI-K10

Đèn Moving TplusV FYI-K10

Update19x15w RGBW led moving wash B-EYE K10 ( Tianxin )..

Đơn giá chưa VAT

18.423.000 đ

Đèn Moving TplusV FYI-S002

Đèn Moving TplusV FYI-S002

Top 9 60W LED spot light ( Little Bee )..

Đơn giá chưa VAT

6.768.000 đ

Đèn Moving TplusV FYI-S080

Đèn Moving TplusV FYI-S080

12W mini spot moving head..

Đơn giá chưa VAT

2.964.000 đ

Đèn Tạo ứng TplusV FYI-D004A

Đèn Tạo ứng TplusV FYI-D004A

12W high power led buttfly light..

Đơn giá chưa VAT

2.184.000 đ

Đèn Tạo ứng TplusV FYI-D016

Đèn Tạo ứng TplusV FYI-D016

led disco effect light..

Đơn giá chưa VAT

2.610.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 25 (2 trang)