hhhhhhhhhhh
hhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhh
zkteco

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Hàng mới
Bộ phát Wifi trong nhà ENGENIUS EWS355AP

Bộ phát Wifi trong nhà ENGENIUS EWS355AP

Đơn giá chưa VAT

2.750.000 đ

Hàng mới
Bộ chia mạng 8-Port Managed Gigabit 130W PoE+ Switch ENGENIUS-EWS5912FP
Hàng mới
Minikios K811 Zebra MiniKios K811

Minikios K811 Zebra MiniKios K811

Đơn giá chưa VAT

52.009.000 đ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Zebra MP7000

Máy đọc mã vạch Zebra MP7000

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Zebra LS2208

Máy đọc mã vạch Zebra LS2208

Đơn giá chưa VAT

1.470.000 đ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Zebra LI4278

Máy đọc mã vạch Zebra LI4278

Đơn giá chưa VAT

5.056.000 đ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Zebra DS9308

Máy đọc mã vạch Zebra DS9308

Đơn giá chưa VAT

2.978.000 đ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Zebra DS9208

Máy đọc mã vạch Zebra DS9208

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Zebra DS8178

Máy đọc mã vạch Zebra DS8178

Đơn giá chưa VAT

7.527.000 đ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Zebra DS7708

Máy đọc mã vạch Zebra DS7708

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Zebra DS6708

Máy đọc mã vạch Zebra DS6708

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Zebra DS4608

Máy đọc mã vạch Zebra DS4608

Đơn giá chưa VAT

2.978.000 đ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Zebra DS4308

Máy đọc mã vạch Zebra DS4308

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Zebra DS2278

Máy đọc mã vạch Zebra DS2278

Đơn giá chưa VAT

5.618.000 đ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Zebra CIPHERLAB 1266

Máy đọc mã vạch Zebra CIPHERLAB 1266

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hàng mới
Máy đọc mã vạch Honeywell Xenon 1902

Máy đọc mã vạch Honeywell Xenon 1902

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT