USB Extender

Cáp nối dài có Chipset USB 2.0 Active model US121 đen 10M Ugreen 10321

Cáp nối dài có Chipset USB 2.0 Active model US121 đen 10M Ugreen 10321

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

228.000 đ

Cáp nối dài có Chipset USB 2.0 Active model US121 đen 15M Ugreen 10323

Cáp nối dài có Chipset USB 2.0 Active model US121 đen 15M Ugreen 10323

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

405.000 đ

Cáp nối dài có Chipset USB 2.0 Active model US121 đen 20M Ugreen 10324

Cáp nối dài có Chipset USB 2.0 Active model US121 đen 20M Ugreen 10324

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

514.000 đ

Cáp nối dài có Chipset USB 2.0 Active model US121 đen 25M Ugreen 10325

Cáp nối dài có Chipset USB 2.0 Active model US121 đen 25M Ugreen 10325

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

877.000 đ

Cáp nối dài có Chipset USB 2.0 Active model US121 đen 30M Ugreen 10326

Cáp nối dài có Chipset USB 2.0 Active model US121 đen 30M Ugreen 10326

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

1.054.000 đ

Cáp nối dài có Chipset USB 2.0 Active model US121 đen 5M Ugreen 10319

Cáp nối dài có Chipset USB 2.0 Active model US121 đen 5M Ugreen 10319

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

164.000 đ

Cáp nối dài USB 3.0 model US175 đen 10M Ugreen 20827

Cáp nối dài USB 3.0 model US175 đen 10M Ugreen 20827

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

587.000 đ

Cáp nối dài USB 3.0 model US175 đen 5M Ugreen 20826

Cáp nối dài USB 3.0 model US175 đen 5M Ugreen 20826

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

338.000 đ

Nối dài USB 2.0 Active model US137 đen 10M Ugreen 20214

Nối dài USB 2.0 Active model US137 đen 10M Ugreen 20214

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

250.000 đ

Nối dài USB 2.0 Active model US137 đen 5M Ugreen 20213

Nối dài USB 2.0 Active model US137 đen 5M Ugreen 20213

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

185.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 trang)