Cáp USB Ugreen

Cáp bện nối dài USB 2.0 đực ra cái model US198 0,5M Ugreen 40329

Cáp bện nối dài USB 2.0 đực ra cái model US198 0,5M Ugreen 40329

Ugreen 40329 0.5M màu Trắng Cáp tín hiệu nối dài USB 2.0 lõi thuần đồng dáng dẹt US103..

Đơn giá chưa VAT

91.000 đ

Cáp bện nối dài USB 2.0 đực ra cái model US198 1,5M Ugreen 40331

Cáp bện nối dài USB 2.0 đực ra cái model US198 1,5M Ugreen 40331

Ugreen 40331 1.5M màu Trắng Cáp tín hiệu nối dài USB 2.0 lõi thuần đồng dáng dẹt US103...

Đơn giá chưa VAT

123.000 đ

Cáp bện nối dài USB 2.0 đực ra cái model US198 1M Ugreen 40330

Cáp bện nối dài USB 2.0 đực ra cái model US198 1M Ugreen 40330

Ugreen 40330 1M màu Trắng Cáp tín hiệu nối dài USB 2.0 lõi thuần đồng dáng dẹt US103..

Đơn giá chưa VAT

117.000 đ

Cáp bện nối dài USB 2.0 đực ra cái model US198 2M Ugreen 40332

Cáp bện nối dài USB 2.0 đực ra cái model US198 2M Ugreen 40332

Ugreen 40332 2M màu Trắng Cáp tín hiệu nối dài USB 2.0 lõi thuần đồng dáng dẹt US103..

Đơn giá chưa VAT

129.000 đ

Cáp bện nối dài USB 2.0 đực ra cái model US198 3M Ugreen 40333

Cáp bện nối dài USB 2.0 đực ra cái model US198 3M Ugreen 40333

1. Chuẩn cáp: USB 2.0 2. Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps 3. Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ ..

Đơn giá chưa VAT

149.000 đ

Cáp dẹp MIni USB đực ra USB cái OTG model US249 Elbow đen Ugreen 50207

Cáp dẹp MIni USB đực ra USB cái OTG model US249 Elbow đen Ugreen 50207

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

40.000 đ

Cáp dẹp MIni USB đực ra USB cái OTG model US249 Staight đen Ugreen 40703

Cáp dẹp MIni USB đực ra USB cái OTG model US249 Staight đen Ugreen 40703

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

40.000 đ

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 0,5M Ugreen 10886

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 0,5M Ugreen 10886

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

54.000 đ

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 0,5M Ugreen 10892

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 0,5M Ugreen 10892

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 1,5M Ugreen 10888

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 1,5M Ugreen 10888

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

68.000 đ

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 1,5M Ugreen 10894

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 1,5M Ugreen 10894

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 1M Ugreen 10887

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 1M Ugreen 10887

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

61.000 đ

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 1M Ugreen 10893

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 1M Ugreen 10893

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 2M Ugreen 10889

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 2M Ugreen 10889

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

72.000 đ

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 2M Ugreen 10895

Cáp dẹp nối dài USB 2.0 A đực ra A cái model US103 2M Ugreen 10895

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 92 (7 trang)