Cáp VGA Unitek

Dây cáp tín hiệu VGA 12M (3C+6) Unitek Y-C 535G

Dây cáp tín hiệu VGA 12M (3C+6) Unitek Y-C 535G

Dây cáp tín hiệu VGA 12M (3C+6) Unitek Y-C 535G..

Đơn giá chưa VAT

210.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA LCD Unitek 3C+9 (60m) (Y-C 519C)

Dây cáp tín hiệu VGA LCD Unitek 3C+9 (60m) (Y-C 519C)

Dây cáp tín hiệu VGA LCD Unitek 3C+9 (60m) (Y-C 519C)..

Đơn giá chưa VAT

1.473.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (1,5m) (Y-C 503FGY)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (1,5m) (Y-C 503FGY)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (1,5m) (Y-C 503FGY)..

Đơn giá chưa VAT

216.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (1.5m) (Y-C 503G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (1.5m) (Y-C 503G)

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

68.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (20m) (Y-C 508G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (20m) (Y-C 508G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (20m) (Y-C 508G)..

Đơn giá chưa VAT

410.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (25m) (Y-C 509G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (25m) (Y-C 509G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (25m) (Y-C 509G)..

Đơn giá chưa VAT

441.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (30m) (Y-C 510G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (30m) (Y-C 510G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (30m) (Y-C 510G)..

Đơn giá chưa VAT

619.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (3m) (Y-C 504FGY)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (3m) (Y-C 504FGY)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (3m) (Y-C 504FGY)..

Đơn giá chưa VAT

251.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (3m) (Y-C 504G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (3m) (Y-C 504G)

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

96.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (5m) (Y-C 505G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 (5m) (Y-C 505G)

Lưu ý : Sản phẩm có giá trị dưới 200.000 chúng tôi chỉ bán sĩ hoặc Quý khách phải trả chi phí ship ..

Đơn giá chưa VAT

123.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 - 10M (Y-C 506G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 - 10M (Y-C 506G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 - 10M (Y-C 506G)..

Đơn giá chưa VAT

228.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 - 15M (Y-C 507G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 - 15M (Y-C 507G)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 - 15M (Y-C 507G)..

Đơn giá chưa VAT

265.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 - 5M (Y-C 505FGY)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 - 5M (Y-C 505FGY)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+6 - 5M (Y-C 505FGY)..

Đơn giá chưa VAT

297.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+9 (40m) (Y-C 517C)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+9 (40m) (Y-C 517C)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+9 (40m) (Y-C 517C)..

Đơn giá chưa VAT

1.117.000 đ

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+9 (50m) (Y-C 518A)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+9 (50m) (Y-C 518A)

Dây cáp tín hiệu VGA Unitek LCD 3C+9 (50m) (Y-C 518A)..

Đơn giá chưa VAT

1.288.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 trang)