HUB USB 3.0

Bộ chuyển đổi 4 Ports USB 3.0 HUB với Chân đế với 5V3A power model CR109 trắng Ugreen 20279

Bộ chuyển đổi 4 Ports USB 3.0 HUB với Chân đế với 5V3A power model CR109 trắng Ugreen 20279

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

344.000 đ

Bộ chuyển đổi 4 Ports USB 3.0 OTG HUB với Chân đế với 5V3A power model CR109 trắng Ugreen 20280

Bộ chuyển đổi 4 Ports USB 3.0 OTG HUB với Chân đế với 5V3A power model CR109 trắng Ugreen 20280

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

357.000 đ

Bộ chuyển đổi Port USB 3.0 Hub với External Stereo Sound 3 model CR133 trắng 1M Ugreen 30419

Bộ chuyển đổi Port USB 3.0 Hub với External Stereo Sound 3 model CR133 trắng 1M Ugreen 30419

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

367.000 đ

Bộ chuyển đổi Port USB 3.0 Hub với External Stereo Sound 3 model CR133 trắng 30CM Ugreen 30418

Bộ chuyển đổi Port USB 3.0 Hub với External Stereo Sound 3 model CR133 trắng 30CM Ugreen 30418

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

363.000 đ

Bộ chuyển đổi Port USB 3.0 Hub với External Stereo Sound 3 model CR133 đen 1M Ugreen 30421

Bộ chuyển đổi Port USB 3.0 Hub với External Stereo Sound 3 model CR133 đen 1M Ugreen 30421

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

377.000 đ

Bộ chuyển đổi Port USB 3.0 Hub với External Stereo Sound 3 model CR133 đen 30CM Ugreen 30420

Bộ chuyển đổi Port USB 3.0 Hub với External Stereo Sound 3 model CR133 đen 30CM Ugreen 30420

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

363.000 đ

USB 2.0 7 ports HUB model CR130 trắng 1M Ugreen 30370

USB 2.0 7 ports HUB model CR130 trắng 1M Ugreen 30370

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

235.000 đ

USB 2.0 7 ports HUB model CR130 đen 1M Ugreen 30374

USB 2.0 7 ports HUB model CR130 đen 1M Ugreen 30374

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

235.000 đ

USB 3.0 4 Port Hub model US168 trắng 1M Ugreen 20790

USB 3.0 4 Port Hub model US168 trắng 1M Ugreen 20790

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

326.000 đ

USB 3.0 4 Port Hub model US168 trắng 20CM Ugreen 20789

USB 3.0 4 Port Hub model US168 trắng 20CM Ugreen 20789

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

313.000 đ

USB 3.0 4 Port Hub model US168 vàng 1M Ugreen 20784

USB 3.0 4 Port Hub model US168 vàng 1M Ugreen 20784

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

USB 3.0 4 Port Hub model US168 vàng 20CM Ugreen 20783

USB 3.0 4 Port Hub model US168 vàng 20CM Ugreen 20783

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

313.000 đ

USB 3.0 4 Port Hub model US168 đen 1M Ugreen 20787

USB 3.0 4 Port Hub model US168 đen 1M Ugreen 20787

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

326.000 đ

USB 3.0 4 Port Hub model US168 đen 20CM Ugreen 20786

USB 3.0 4 Port Hub model US168 đen 20CM Ugreen 20786

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

313.000 đ

USB 3.0 4 Ports Hub model CR113 trắng 1M Ugreen 20282

USB 3.0 4 Ports Hub model CR113 trắng 1M Ugreen 20282

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

209.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 33 (3 trang)