Hub USB 2.0

2port specilized for Mobiles Micro USB OTG HUB model CR105 trắng 13CM Ugreen 20273

2port specilized for Mobiles Micro USB OTG HUB model CR105 trắng 13CM Ugreen 20273

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ chuyển đổi Hub với Type C 4 ports USB 2.0 model CR106 trắng 0.5M USB A đực , USB-C đực ra 4*USB A cái USB 2.0 Ugreen 40962

Bộ chuyển đổi Hub với Type C 4 ports USB 2.0 model CR106 trắng 0.5M USB A đực , USB-C đực ra 4*USB A cái USB 2.0 Ugreen 40962

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

167.000 đ

Bộ chuyển đổi Hub với Type C 4 ports USB 2.0 model CR106 đen 0.5M 0 Ugreen 40961

Bộ chuyển đổi Hub với Type C 4 ports USB 2.0 model CR106 đen 0.5M 0 Ugreen 40961

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

167.000 đ

Hub 4 Port USB 2.0 tốc độ cao model CR135 trắng 100cm Ugreen 30428

Hub 4 Port USB 2.0 tốc độ cao model CR135 trắng 100cm Ugreen 30428

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hub 4 Port USB 2.0 tốc độ cao model CR135 trắng 150cm Ugreen 30429

Hub 4 Port USB 2.0 tốc độ cao model CR135 trắng 150cm Ugreen 30429

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hub 4 Port USB 2.0 tốc độ cao model CR135 trắng 50CM Ugreen 30426

Hub 4 Port USB 2.0 tốc độ cao model CR135 trắng 50CM Ugreen 30426

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hub 4 Port USB 2.0 tốc độ cao model CR135 đen 100cm Ugreen 30424

Hub 4 Port USB 2.0 tốc độ cao model CR135 đen 100cm Ugreen 30424

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hub 4 Port USB 2.0 tốc độ cao model CR135 đen 150cm Ugreen 30425

Hub 4 Port USB 2.0 tốc độ cao model CR135 đen 150cm Ugreen 30425

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hub 4 Port USB 2.0 tốc độ cao model CR135 đen 50CM Ugreen 30422

Hub 4 Port USB 2.0 tốc độ cao model CR135 đen 50CM Ugreen 30422

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hub 4 Ports với OTG USB 2.0 model CR106 trắng 80CM Ugreen 20271

Hub 4 Ports với OTG USB 2.0 model CR106 trắng 80CM Ugreen 20271

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

137.000 đ

Hub 4 Ports với OTG USB 2.0 model CR106 trắng 80CM Ugreen 20276

Hub 4 Ports với OTG USB 2.0 model CR106 trắng 80CM Ugreen 20276

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

146.000 đ

Hub 4 Ports với OTG USB 2.0 model CR106 đen 80CM Ugreen 20275

Hub 4 Ports với OTG USB 2.0 model CR106 đen 80CM Ugreen 20275

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

144.000 đ

Hub 4 Ports với OTG USB 2.0 model CR106 đen 80CM Ugreen 20278

Hub 4 Ports với OTG USB 2.0 model CR106 đen 80CM Ugreen 20278

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

137.000 đ

Hub OTG đa năng USB 2.0 model CR101 trắng Ugreen 20237

Hub OTG đa năng USB 2.0 model CR101 trắng Ugreen 20237

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

HUB vỏ nhôm USB 2.0 4 Port model US170 trắng 1M Ugreen 20804

HUB vỏ nhôm USB 2.0 4 Port model US170 trắng 1M Ugreen 20804

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 29 (2 trang)