USB-C => khác

Bộ chuyển đổi bộ chuyển đổi USB 3.0 Type A đực ra USB 3.1 Type C cái model US204 bạc 0 Ugreen 30706

Bộ chuyển đổi bộ chuyển đổi USB 3.0 Type A đực ra USB 3.1 Type C cái model US204 bạc 0 Ugreen 30706

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

88.000 đ

Bộ chuyển đổi bộ chuyển đổi USB 3.0 Type A đực ra USB 3.1 Type C cái model US204 xám Ugreen 30705

Bộ chuyển đổi bộ chuyển đổi USB 3.0 Type A đực ra USB 3.1 Type C cái model US204 xám Ugreen 30705

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

88.000 đ

Bộ chuyển đổi cáp USB 3.0 type C to SATA model 40272 đen Ugreen 40272

Bộ chuyển đổi cáp USB 3.0 type C to SATA model 40272 đen Ugreen 40272

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

276.000 đ

Bộ chuyển đổi có PD Power Chuyển Type C ra HDMI+VGA model CM164 Ugreen 50507

Bộ chuyển đổi có PD Power Chuyển Type C ra HDMI+VGA model CM164 Ugreen 50507

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

587.000 đ

Bộ chuyển đổi có PD Power Chuyển Type C ra HDMI+VGA model CM164 Ugreen 50508

Bộ chuyển đổi có PD Power Chuyển Type C ra HDMI+VGA model CM164 Ugreen 50508

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

587.000 đ

Bộ chuyển đổi có PD USB-C ra HDMI+VGA model CM162 Ugreen 50505

Bộ chuyển đổi có PD USB-C ra HDMI+VGA model CM162 Ugreen 50505

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

599.000 đ

Bộ chuyển đổi Type C ra 3.5mm Audio+ Type C cái model CM193 Ugreen 50596

Bộ chuyển đổi Type C ra 3.5mm Audio+ Type C cái model CM193 Ugreen 50596

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

137.000 đ

Bộ chuyển đổi Type C ra DP model MM130 trắng 15cm Ugreen 40372

Bộ chuyển đổi Type C ra DP model MM130 trắng 15cm Ugreen 40372

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

397.000 đ

Bộ chuyển đổi Type C ra HDMI +USB 3.0*3 +PD power model CM136 đen Ugreen 50209

Bộ chuyển đổi Type C ra HDMI +USB 3.0*3 +PD power model CM136 đen Ugreen 50209

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

734.000 đ

Bộ chuyển đổi Type C ra HDMI model CM159 Ugreen 50314

Bộ chuyển đổi Type C ra HDMI model CM159 Ugreen 50314

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

487.000 đ

Bộ chuyển đổi Type C ra HDMI+ Dual USB+ Ethernet model MM134 trắng 0 Ugreen 40377

Bộ chuyển đổi Type C ra HDMI+ Dual USB+ Ethernet model MM134 trắng 0 Ugreen 40377

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

889.000 đ

Bộ chuyển đổi Type C ra HDMI+3 port USB 3.1 model trắng 15cm Ugreen 40374

Bộ chuyển đổi Type C ra HDMI+3 port USB 3.1 model trắng 15cm Ugreen 40374

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

640.000 đ

Bộ chuyển đổi Type C ra HDMI+VGA model CM178 trắng Ugreen 50510

Bộ chuyển đổi Type C ra HDMI+VGA model CM178 trắng Ugreen 50510

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

601.000 đ

Bộ chuyển đổi Type C ra HDMI+VGA model CM178 đen Ugreen 50509

Bộ chuyển đổi Type C ra HDMI+VGA model CM178 đen Ugreen 50509

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

601.000 đ

Bộ chuyển đổi Type C ra VGA + Dual USB + Ethernet model MM135 trắng 0 Ugreen 40378

Bộ chuyển đổi Type C ra VGA + Dual USB + Ethernet model MM135 trắng 0 Ugreen 40378

LƯU Ý SẢN PHẨM UGREEN CÔNG TY CHỈ BÁN SỐ LƯỢNG SĨ KHÔNG BÁN LẺ..

Đơn giá chưa VAT

794.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 84 (6 trang)