PCI => khác Unitek

<p>Card chuyển đổi PCI => COM 9 Dtech Express (PC 0082A)</p>

<p>Card chuyển đổi PCI => COM 9 Dtech Express (PC 0082A)</p>

Card chuyển đổi PCI => COM 9 Dtech Express (PC 0082A)..

Đơn giá chưa VAT

428.000 đ

<p>Card chuyển đổi PCI ==> 2 USB Type-C 3.1 Express Unitek (Y - 7305)</p>

<p>Card chuyển đổi PCI ==> 2 USB Type-C 3.1 Express Unitek (Y - 7305)</p>

Card chuyển đổi PCI ==> 2 USB Type-C 3.1 Express Unitek (Y - 7305)..

Đơn giá chưa VAT

642.000 đ

<p>Card chuyển đổi PCI ==> COM 25 + COM 9 Express Unitek (Y - 7508)</p>

<p>Card chuyển đổi PCI ==> COM 25 + COM 9 Express Unitek (Y - 7508)</p>

Card chuyển đổi PCI ==> COM 25 + COM 9 Express Unitek (Y - 7508)..

Đơn giá chưa VAT

441.000 đ

<p>Card chuyển đổi PCI ==> COM 25 Unitek (Y - 7505)</p>

<p>Card chuyển đổi PCI ==> COM 25 Unitek (Y - 7505)</p>

Card chuyển đổi PCI ==> COM 25 Unitek (Y - 7505)..

Đơn giá chưa VAT

209.000 đ

<p>Card chuyển đổi PCI ==> COM 9 Express Unitek (Y - 7504)</p>

<p>Card chuyển đổi PCI ==> COM 9 Express Unitek (Y - 7504)</p>

Card chuyển đổi PCI ==> COM 9 Express Unitek (Y - 7504)..

Đơn giá chưa VAT

417.000 đ

<p>Card chuyển đổi PCI ==> COM 9 Unitek (Y - 7503)</p>

<p>Card chuyển đổi PCI ==> COM 9 Unitek (Y - 7503)</p>

Card chuyển đổi PCI ==> COM 9 Unitek (Y - 7503)..

Đơn giá chưa VAT

253.000 đ

<p>Card chuyển đổi PCI ==> LAN Express Unitek (Y - 7509)</p>

<p>Card chuyển đổi PCI ==> LAN Express Unitek (Y - 7509)</p>

Card chuyển đổi PCI ==> LAN Express Unitek (Y - 7509)..

Đơn giá chưa VAT

238.000 đ

<p>Card chuyển đổi PCI ==> USB 3.0 Express Unitek (Y - 7301)</p>

<p>Card chuyển đổi PCI ==> USB 3.0 Express Unitek (Y - 7301)</p>

Card chuyển đổi PCI ==> USB 3.0 Express Unitek (Y - 7301)..

Đơn giá chưa VAT

389.000 đ

<p>Card Reader Type-C /USB 3.0 Unitek (Y-9323)</p>

<p>Card Reader Type-C /USB 3.0 Unitek (Y-9323)</p>

Card Reader Type-C /USB 3.0 Unitek (Y-9323)..

Đơn giá chưa VAT

290.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 trang)