FREDTON

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 1 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-SM-1K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 1 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-SM-1K

FPG-SM-1K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 1 KW 1P 230 VAC..

Đơn giá chưa VAT

9.591.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 1.5 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-SM-1.5K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 1.5 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-SM-1.5K

FPG-SM-1.5K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 1.5 KW 1P 230 VAC..

Đơn giá chưa VAT

10.518.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 10 KW 3P 400 VAC Fredton FPG3-DM-10K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 10 KW 3P 400 VAC Fredton FPG3-DM-10K

FPG3-DM-10K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 10 KW 3P 400 VAC..

Đơn giá chưa VAT

44.409.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 12 KW 3P 400 VAC Fredton FPG3-DM-12K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 12 KW 3P 400 VAC Fredton FPG3-DM-12K

FPG3-DM-12K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 12 KW 3P 400 VAC..

Đơn giá chưa VAT

46.273.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 15 KW 3P 400 VAC Fredton FPG3-DM-15K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 15 KW 3P 400 VAC Fredton FPG3-DM-15K

FPG3-DM-15K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 15 KW 3P 400 VAC..

Đơn giá chưa VAT

49.082.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 17 KW 3P 400 VAC Fredton FPG3-DM-17K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 17 KW 3P 400 VAC Fredton FPG3-DM-17K

FPG3-DM-17K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 17 KW 3P 400 VAC..

Đơn giá chưa VAT

51.409.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 2 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-SM-2K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 2 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-SM-2K

FPG-SM-2K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 2 KW 1P 230 VAC..

Đơn giá chưa VAT

10.991.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 20 KW 3P 400 VAC Fredton FPG3-DM-20K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 20 KW 3P 400 VAC Fredton FPG3-DM-20K

FPG3-DM-20K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 20 KW 3P 400 VAC..

Đơn giá chưa VAT

53.764.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 3 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-SM-3K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 3 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-SM-3K

FPG-SM-3K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 3 KW 1P 230 VAC..

Đơn giá chưa VAT

12.400.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 3.2 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-DM-3.2K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 3.2 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-DM-3.2K

FPG-DM-3.2K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 3.2 KW 1P 230 VAC..

Đơn giá chưa VAT

17.309.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 3.6 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-DM-3.6K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 3.6 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-DM-3.6K

FPG-DM-3.6K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 3.6 KW 1P 230 VAC..

Đơn giá chưa VAT

19.173.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 3.6 KW 1P 230 VAC Fredton FPH-DM-3.6K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 3.6 KW 1P 230 VAC Fredton FPH-DM-3.6K

FPH-DM-3.6K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 3.6 KW 1P 230 VAC..

Đơn giá chưa VAT

38.382.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 30 KW 3P 400 VAC Fredton FPG3-TM-30K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 30 KW 3P 400 VAC Fredton FPG3-TM-30K

FPG3-TM-30K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 30 KW 3P 400 VAC..

Đơn giá chưa VAT

78.518.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 36 KW 3P 480 VAC Fredton FPG3-TM-36K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 36 KW 3P 480 VAC Fredton FPG3-TM-36K

FPG3-TM-36K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 36 KW 3P 480 VAC..

Đơn giá chưa VAT

93.473.000 đ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 4 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-DM-4K

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter, 4 KW 1P 230 VAC Fredton FPG-DM-4K

FPG-DM-4K : Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Solar Inverter , 4 KW 1P 230 VAC..

Đơn giá chưa VAT

20.109.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 57 (4 trang)