HYUNDAI

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 110KSE (100-110KVA)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 110KSE (100-110KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

380.952.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 11KSE (10-11KVA)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 11KSE (10-11KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

169.714.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 11KSEm (10-11KW)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 11KSEm (10-11KW)

Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

164.571.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500LE (10-11KW)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500LE (10-11KW)

Máy Diesel, 1 Pha..

Đơn giá chưa VAT

79.048.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500LE-3 (10-11KW)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500LE-3 (10-11KW)

Máy Diesel, 3 Pha..

Đơn giá chưa VAT

80.000.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500SE (10-11KW)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500SE (10-11KW)

Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

88.571.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500SE-3 (10-11KW)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500SE-3 (10-11KW)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

89.524.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 125KSE (113-125KVA)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 125KSE (113-125KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

400.000.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 13KSEm (12-13.2KW)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 13KSEm (12-13.2KW)

Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

170.095.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 145KSE (132-145KVA)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 145KSE (132-145KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

425.714.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 14KSE (13-14KVA)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 14KSE (13-14KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

172.667.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 165KSE (150-165KVA)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 165KSE (150-165KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

509.524.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 16KSE (15-17KVA)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 16KSE (15-17KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

179.524.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 18KSEm (16-17.6KW)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 18KSEm (16-17.6KW)

Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

180.476.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 200KSE (182-200KVA)

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 200KSE (182-200KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

585.714.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 41 (3 trang)