HYUNDAI

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 110KSE ( 100-110KVA )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 110KSE ( 100-110KVA )

Máy Diesel , 3 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

380.952.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 11KSE ( 10-11KVA )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 11KSE ( 10-11KVA )

Máy Diesel , 3 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

169.714.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 11KSEm ( 10-11KW )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 11KSEm ( 10-11KW )

Máy Diesel , 1 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

164.571.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500LE ( 10-11KW )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500LE ( 10-11KW )

Máy Diesel , 1 Pha..

Đơn giá chưa VAT

79.048.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500LE-3 ( 10-11KW )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500LE-3 ( 10-11KW )

Máy Diesel , 3 Pha..

Đơn giá chưa VAT

80.000.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500SE ( 10-11KW )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500SE ( 10-11KW )

Máy Diesel , 1 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

88.571.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500SE-3 ( 10-11KW )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 12500SE-3 ( 10-11KW )

Máy Diesel , 3 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

89.524.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 125KSE ( 113-125KVA )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 125KSE ( 113-125KVA )

Máy Diesel , 3 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

400.000.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 13KSEm ( 12-13.2KW )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 13KSEm ( 12-13.2KW )

Máy Diesel , 1 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

170.095.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 145KSE ( 132-145KVA )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 145KSE ( 132-145KVA )

Máy Diesel , 3 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

425.714.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 14KSE ( 13-14KVA )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 14KSE ( 13-14KVA )

Máy Diesel , 3 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

172.667.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 165KSE ( 150-165KVA )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 165KSE ( 150-165KVA )

Máy Diesel , 3 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

509.524.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 16KSE ( 15-17KVA )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 16KSE ( 15-17KVA )

Máy Diesel , 3 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

179.524.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 18KSEm ( 16-17.6KW )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 18KSEm ( 16-17.6KW )

Máy Diesel , 1 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

180.476.000 đ

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 200KSE ( 182-200KVA )

Máy phát điện chạy dầu Hyundai DHY 200KSE ( 182-200KVA )

Máy Diesel , 3 Pha , có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

585.714.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 41 (3 trang)