HYUNDAI

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 110KSE (100-110KVA)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 110KSE (100-110KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

380,952,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 11KSE (10-11KVA)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 11KSE (10-11KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

169,714,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 11KSEm (10-11KW)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 11KSEm (10-11KW)

Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

164,571,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 12500LE (10-11KW)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 12500LE (10-11KW)

Máy Diesel, 1 Pha..

Đơn giá chưa VAT

79,048,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 12500LE-3 (10-11KW)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 12500LE-3 (10-11KW)

Máy Diesel, 3 Pha..

Đơn giá chưa VAT

80,000,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 12500SE (10-11KW)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 12500SE (10-11KW)

Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

88,571,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 12500SE-3 (10-11KW)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 12500SE-3 (10-11KW)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

89,524,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 125KSE (113-125KVA)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 125KSE (113-125KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

400,000,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 13KSEm (12-13.2KW)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 13KSEm (12-13.2KW)

Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

170,095,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 145KSE (132-145KVA)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 145KSE (132-145KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

425,714,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 14KSE (13-14KVA)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 14KSE (13-14KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

172,667,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 165KSE (150-165KVA)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 165KSE (150-165KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

509,524,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 16KSE (15-17KVA)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 16KSE (15-17KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

179,524,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 18KSEm (16-17.6KW)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 18KSEm (16-17.6KW)

Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

180,476,000 đ

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 200KSE (182-200KVA)

Máy phát điện chạy dầu HYUNDAI DHY 200KSE (182-200KVA)

Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm..

Đơn giá chưa VAT

585,714,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 41 (3 trang)