BOSCH

Củ loa 25W cho loa 3478/00 và LBC3479/00 Bosch LBC3472/00

Củ loa 25W cho loa 3478/00 và LBC3479/00 Bosch LBC3472/00

Horn driver unit, 25W(Củ loa 25W cho loa 3478/00 & LBC3479/00)..

Đơn giá chưa VAT

747.000 đ

Củ loa 35W cho loa LBC3478/00 và LBC3479/00 Bosch LBC3473/00

Củ loa 35W cho loa LBC3478/00 và LBC3479/00 Bosch LBC3473/00

Horn driver unit, 35W(Củ loa 35W cho loa LBC3478/00 & LBC3479/00)..

Đơn giá chưa VAT

824.000 đ

Củ loa 50W cho loa LBC3478/00 và LBC3479/00 Bosch LBC3474/00

Củ loa 50W cho loa LBC3478/00 và LBC3479/00 Bosch LBC3474/00

Horn driver assembly, 50W(Củ loa 50W cho loa LBC3478/00 & LBC3479/00)..

Đơn giá chưa VAT

987.000 đ

Củ loa cho loa nén 15W, dùng cho loa LBC340x/16 Bosch LBN9000/00

Củ loa cho loa nén 15W, dùng cho loa LBC340x/16 Bosch LBN9000/00

Horn driver unit, 15W(Củ loa cho loa nén 15W, dùng cho loa LBC340x/16)..

Đơn giá chưa VAT

1.615.000 đ

Củ loa cho loa nén 30W, dùng cho loa LBC340x/16 Bosch LBN9001/00

Củ loa cho loa nén 30W, dùng cho loa LBC340x/16 Bosch LBN9001/00

Horn driver unit, 30W(Củ loa cho loa nén 30W, dùng cho loa LBC340x/16)..

Đơn giá chưa VAT

2.885.000 đ

Củ loa cho loa nén 50W, dùng cho loa LBC340x/16 Bosch LBN9003/00

Củ loa cho loa nén 50W, dùng cho loa LBC340x/16 Bosch LBN9003/00

Horn driver unit, 50W(Củ loa cho loa nén 50W, dùng cho loa LBC340x/16)..

Đơn giá chưa VAT

4.496.000 đ

Loa nén 10W, 6 inch Bosch LBC3481/12

Loa nén 10W, 6 inch Bosch LBC3481/12

Horn loudspeaker, 10W, 6"(Loa nén 10W, 6 inch)..

Đơn giá chưa VAT

916.000 đ

Loa nén 10W, 6 x 10 inch Bosch LBC3491/12

Loa nén 10W, 6 x 10 inch Bosch LBC3491/12

Horn loudspeaker, 10W, 6x10"(Loa nén 10W, 6 x 10 inch)..

Đơn giá chưa VAT

1.056.000 đ

Loa nén 10W, 7x8 inch Bosch LH1-10M10E

Loa nén 10W, 7x8 inch Bosch LH1-10M10E

Horn loudspeaker, 10W, 7x8"(Loa nén 10W, 7x8 inch)..

Đơn giá chưa VAT

1.356.000 đ

Loa nén 14inch không có củ loa Bosch LBC3478/00

Loa nén 14inch không có củ loa Bosch LBC3478/00

Horn, 14", without driver(Loa nén 14inch không có củ loa)..

Đơn giá chưa VAT

358.000 đ

Loa nén 15inch không có củ loa Bosch LBC3404/16

Loa nén 15inch không có củ loa Bosch LBC3404/16

HORN 15" WITHOUT DRIVER(Loa nén 15inch không có củ loa)..

Đơn giá chưa VAT

2.313.000 đ

Loa nén 15W Bosch LBC3470/00

Loa nén 15W Bosch LBC3470/00

Horn loudspeaker, 15W(Loa nén 15W)..

Đơn giá chưa VAT

638.000 đ

Loa nén 20inch không có củ loa Bosch LBC3405/16

Loa nén 20inch không có củ loa Bosch LBC3405/16

HORN 20" WITHOUT DRIVER(Loa nén 20inch không có củ loa)..

Đơn giá chưa VAT

2.461.000 đ

Loa nén 20inch không có củ loa Bosch LBC3479/00

Loa nén 20inch không có củ loa Bosch LBC3479/00

Horn, 20", assembly part(Loa nén 20inch không có củ loa)..

Đơn giá chưa VAT

523.000 đ

Loa nén 20W Bosch LBC3492/12

Loa nén 20W Bosch LBC3492/12

Horn loudspeaker, 20W(Loa nén 20W)..

Đơn giá chưa VAT

1.468.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 25 (2 trang)