HONEYWELL

Loa âm trần 20W/10W  Honeywell model L-PCP20A

Loa âm trần 20W/10W Honeywell model L-PCP20A

Loa âm trần 20W/10W:- Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 240 × 151 mm (Ø x H)- Lỗ cắt: 210 mm (..

Đơn giá chưa VAT

1,404,000 đ

Loa âm trần 24W/12W/6W/3W/4Ω  Honeywell model L-VCM24A/EN

Loa âm trần 24W/12W/6W/3W/4Ω Honeywell model L-VCM24A/EN

Loa âm trần 24W/12W/6W/3W/4Ω:- Chất liệu: Metal- Màu: Trắng + Đỏ- Kích thước: 226 × 129 mm (Ø x H)- ..

Đơn giá chưa VAT

2,183,000 đ

Loa âm trần 6W/3W  Honeywell model L-PCP06A

Loa âm trần 6W/3W Honeywell model L-PCP06A

Loa âm trần 6W/3W:- Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 103 × 80 mm (Ø x H)- Lỗ cắt: 95 mm (Ø)..

Đơn giá chưa VAT

412,000 đ

Loa âm trần 6W/3W  Honeywell model L-PCP06B

Loa âm trần 6W/3W Honeywell model L-PCP06B

Loa âm trần 6W/3W:- Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 188 × 75 mm (Ø x H)- Lỗ cắt: 175 mm (Ø)..

Đơn giá chưa VAT

443,000 đ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W  Honeywell model HN-CL06

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell model HN-CL06

Loa âm trần 6W/3W/1.5W:- Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 166 x 60 mm (Ø x H)- Lỗ cắt: 140 mm..

Đơn giá chưa VAT

229,000 đ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W  Honeywell model L-PCM06A

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell model L-PCM06A

Loa âm trần 6W/3W/1.5W:- Chất liệu: Metal- Màu: Trắng- Kích thước: 180 x 55 mm (Ø x H)- Lỗ cắt: 150 ..

Đơn giá chưa VAT

412,000 đ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W  Honeywell model L-PCM06B

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell model L-PCM06B

Loa âm trần 6W/3W/1.5W:- Chất liệu: Metal- Màu: trắng- Kích thước: 200 x 100 mm (Ø x H)- Lỗ cắt: 17..

Đơn giá chưa VAT

595,000 đ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W  Honeywell model L-PCM06E

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell model L-PCM06E

Loa âm trần 6W/3W/1.5W:- Chất liệu: Metal- Màu: Trắng- Kích thước: 198 x 68 mm (Ø x H)- Lỗ cắt: 166 ..

Đơn giá chưa VAT

321,000 đ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W  Honeywell model L-PCP06C

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell model L-PCP06C

Loa âm trần 6W/3W/1.5W:- Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 188 × 75 mm (Ø x H)- Lỗ cắt: 170 m..

Đơn giá chưa VAT

519,000 đ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W  Honeywell model LM2-PCP06A

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell model LM2-PCP06A

Loa âm trần 6W/3W/1.5W:- Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 180 x 73 mm (Ø x H)- Lỗ cắt: 160 m..

Đơn giá chưa VAT

382,000 đ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W  Honeywell model LM2-PCP06B

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell model LM2-PCP06B

Loa âm trần 6W/3W/1.5W:- Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 180 x 105 mm (Ø x H)- Lỗ cắt: 160..

Đơn giá chưa VAT

550,000 đ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W  Honeywell model LM2-PCP06C

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell model LM2-PCP06C

Loa âm trần 6W/3W/1.5W:- Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 180 x 73 mm (Ø x H)- Lỗ cắt: 160 m..

Đơn giá chưa VAT

519,000 đ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W  Honeywell model L-VCM6A/EN

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell model L-VCM6A/EN

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W: - Màu: Trắng + Đỏ- Kích thước: 222 × 129 mm (Ø x H)- Lỗ cắt: 195 mm (Ø..

Đơn giá chưa VAT

1,542,000 đ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W  Honeywell model L-VCM6B/EN

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell model L-VCM6B/EN

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W: - Chất liệu: Metal- Màu: Trắng + Đỏ- Kích thước: 181 × 129 mm (Ø x H)-..

Đơn giá chưa VAT

1,282,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 14 của 14 (1 trang)