HONEYWELL

Loa hộp 10W/5W Honeywell model L-PWP10A

Loa hộp 10W/5W Honeywell model L-PWP10A

Loa hộp 10W/5W: - Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 240 × 345 × 100 mm ( W x H x D)..

Đơn giá chưa VAT

1.007.000 đ

Loa hộp 3W/1.5W Honeywell model L-PWP03A

Loa hộp 3W/1.5W Honeywell model L-PWP03A

Loa hộp 3W/1.5W:- Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 120 × 130 × 60 mm ( W x H x D)..

Đơn giá chưa VAT

473.000 đ

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell model L-PWP40A

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell model L-PWP40A

Loa hộp 40W/20W/10W: - Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 172 x 302 x 165 mm ( W x H x D)..

Đơn giá chưa VAT

1.969.000 đ

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell model L-PWP40B

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell model L-PWP40B

Loa hộp 40W/20W/10W: - Chất liệu: ABS- Màu: Đen- Kích thước: 172 x 302 x 165 mm ( W x H x D)..

Đơn giá chưa VAT

1.969.000 đ

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell model L-PWP60A

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell model L-PWP60A

Loa hộp 60W/30W/15W: - Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 193 × 344 x 202 mm ( W x H x D)..

Đơn giá chưa VAT

2.809.000 đ

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell model L-PWP60B

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell model L-PWP60B

Loa hộp 60W/30W/15W: - Chất liệu: ABS- Màu: Đen- Kích thước: 193 × 344 x 202 mm ( W x H x D)..

Đơn giá chưa VAT

2.809.000 đ

Loa hộp 6W/3W Honeywell model L-PWP06A

Loa hộp 6W/3W Honeywell model L-PWP06A

Loa hộp 6W/3W:- Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 260 x 162 x 77 mm ( W x H x D)..

Đơn giá chưa VAT

763.000 đ

Loa hộp 6W/3W Honeywell model L-PWP06B

Loa hộp 6W/3W Honeywell model L-PWP06B

Loa hộp 6W/3W:- Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 175 × 220 × 100 mm ( W x H x D)..

Đơn giá chưa VAT

550.000 đ

Loa hộp 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell model L-VWM06A/EN

Loa hộp 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell model L-VWM06A/EN

Loa hộp 6W/3W/1.5W/0.75W: - Chất liệu: Metal- Màu: Trắng- Kích thước: 170 x 170 x 63 mm ( W x H x D)..

Đơn giá chưa VAT

1.771.000 đ

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell model L-PWP80A

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell model L-PWP80A

Loa hộp 80W/40W/20W: - Chất liệu: ABS- Màu: Trắng- Kích thước: 275 × 455 × 261 mm ( W x H x D)..

Đơn giá chưa VAT

4.213.000 đ

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell model L-PWP80B

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell model L-PWP80B

Loa hộp 80W/40W/20W: - Chất liệu: ABS- Màu: Đen- Kích thước: 275 × 455 × 261 mm ( W x H x D)..

Đơn giá chưa VAT

4.213.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 trang)