AMPERES

Bộ chia tín hiệu âm thanh micro thông báo Amperes MS1103

Bộ chia tín hiệu âm thanh micro thông báo Amperes MS1103

Bộ chia tín hiệu âm thanh micro thông báo- Chia tín hiệu âm thanh đến 2 bộ MxP2188 trở lên..

Đơn giá chưa VAT

1.030.000 đ

Bộ chuyển mạch âm ly dự phòng bằng tay Amperes AC3801 NEW

Bộ chuyển mạch âm ly dự phòng bằng tay Amperes AC3801 NEW

Bộ chuyển mạch âm ly dự phòng bằng tay- Sử dụng cho tối đa 8 Amplifier hoạt động, 1 âm ly dự phòng. ..

Đơn giá chưa VAT

4.531.000 đ

Bộ chuyển mạch âm ly dự phòng tự động Amperes AX3800 NEW

Bộ chuyển mạch âm ly dự phòng tự động Amperes AX3800 NEW

Bộ chuyển mạch âm ly dự phòng tự động- Bảo vệ cho 8 Amplifier, có 1 kênh dự phòng. - Có đèn Led hiển..

Đơn giá chưa VAT

9.874.000 đ

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes PA2060

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes PA2060

PA2060: 60W 100VPA2120: 120W 100VPA2240: 240W 100VPA2360: 360W 100VPA2480: 480W 100VPA2600: 600W 100..

Đơn giá chưa VAT

7.462.000 đ

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes PA2120

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes PA2120

PA2060: 60W 100VPA2120: 120W 100VPA2240: 240W 100VPA2360: 360W 100VPA2480: 480W 100VPA2600: 600W 100..

Đơn giá chưa VAT

8.523.000 đ

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes PA2240

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes PA2240

PA2060: 60W 100VPA2120: 120W 100VPA2240: 240W 100VPA2360: 360W 100VPA2480: 480W 100VPA2600: 600W 100..

Đơn giá chưa VAT

9.238.000 đ

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes PA2360

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes PA2360

PA2060: 60W 100VPA2120: 120W 100VPA2240: 240W 100VPA2360: 360W 100VPA2480: 480W 100VPA2600: 600W 100..

Đơn giá chưa VAT

10.582.000 đ

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes PA2480

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes PA2480

PA2060: 60W 100VPA2120: 120W 100VPA2240: 240W 100VPA2360: 360W 100VPA2480: 480W 100VPA2600: 600W 100..

Đơn giá chưa VAT

11.755.000 đ

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes PA2600

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes PA2600

PA2060: 60W 100VPA2120: 120W 100VPA2240: 240W 100VPA2360: 360W 100VPA2480: 480W 100VPA2600: 600W 100..

Đơn giá chưa VAT

13.033.000 đ

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes QP2125

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes QP2125

QP2125: Bộ khuếch đại 125W 100VQP2250: Bộ khuếch đại 250W 100VQP2375: Bộ khuếch đại 375W 100VQP2500:..

Đơn giá chưa VAT

10.382.000 đ

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes QP2250

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes QP2250

QP2125: Bộ khuếch đại 125W 100VQP2250: Bộ khuếch đại 250W 100VQP2375: Bộ khuếch đại 375W 100VQP2500:..

Đơn giá chưa VAT

11.183.000 đ

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes QP2375

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes QP2375

QP2125: Bộ khuếch đại 125W 100VQP2250: Bộ khuếch đại 250W 100VQP2375: Bộ khuếch đại 375W 100VQP2500:..

Đơn giá chưa VAT

12.384.000 đ

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes QP2500

Bộ khuếch đại 1 kênh Amperes QP2500

QP2125: Bộ khuếch đại 125W 100VQP2250: Bộ khuếch đại 250W 100VQP2375: Bộ khuếch đại 375W 100VQP2500:..

Đơn giá chưa VAT

13.499.000 đ

Bộ khuếch đại mini Amperes PA310

Bộ khuếch đại mini Amperes PA310

PA310: Bộ khuếch đại 10w 4omhPA320: Bộ khuếch đại 20w 4omhPA330: Bộ khuếch đại 30w 100V- Thiết kế nh..

Đơn giá chưa VAT

858.000 đ

Bộ khuếch đại mini Amperes PA320

Bộ khuếch đại mini Amperes PA320

PA310: Bộ khuếch đại 10w 4omhPA320: Bộ khuếch đại 20w 4omhPA330: Bộ khuếch đại 30w 100V- Thiết kế nh..

Đơn giá chưa VAT

1.001.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 29 (2 trang)