ELECTRO-VOICE

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPCL-5H

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPCL-5H

Bodypack set; cardioid mic 560-596MHz..

Đơn giá chưa VAT

19.228.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPCL-5L

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPCL-5L

Bodypack set; cardioid mic 488-524MHz..

Đơn giá chưa VAT

19.228.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPCL-6M

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPCL-6M

Bodypack set; cardioid mic 653-663MHz..

Đơn giá chưa VAT

19.228.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPCL-8M

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPCL-8M

Bodypack set; cardioid mic 823-865MHz..

Đơn giá chưa VAT

19.228.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPCL-T

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPCL-T

Bodypack set; cardioid mic 803-806MHz..

Đơn giá chưa VAT

19.228.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPGC-5H

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPGC-5H

Bodypack instrument set 560-596MHz..

Đơn giá chưa VAT

15.734.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPGC-5L

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPGC-5L

Bodypack instrument set 488-524MHz..

Đơn giá chưa VAT

15.734.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPGC-6M

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPGC-6M

Bodypack instrument set 653-663MHz..

Đơn giá chưa VAT

15.734.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPGC-8M

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPGC-8M

Bodypack instrument set 823-865MHz..

Đơn giá chưa VAT

15.734.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPGC-T

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPGC-T

Bodypack instrument set 803-806MHz..

Đơn giá chưa VAT

15.734.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPHW-5H

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPHW-5H

Bodypack set; headworn mic 560-596MHz..

Đơn giá chưa VAT

19.577.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPHW-5L

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPHW-5L

Bodypack set; headworn mic 488-524MHz..

Đơn giá chưa VAT

19.577.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPHW-6M

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPHW-6M

Bodypack set; headworn mic 653-663MHz..

Đơn giá chưa VAT

19.577.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPHW-8M

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPHW-8M

Bodypack set; headworn mic 823-865MHz..

Đơn giá chưa VAT

19.577.000 đ

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPHW-T

Micro không dây Electro-Voice RE3-BPHW-T

Bodypack set; headworn mic 803-806MHz..

Đơn giá chưa VAT

19.577.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 85 (6 trang)