BOSCH

Micro không dây cài ve áo, tần số ( 606 630Mhz ) Bosch MW1-LTX-F4

Micro không dây cài ve áo, tần số ( 606 630Mhz ) Bosch MW1-LTX-F4

Belt-pack transmitter, 606-630 MHz(Micro không dây cài ve áo, tần số (606~630Mhz)..

Đơn giá chưa VAT

6.310.000 đ

Micro không dây cài ve áo, tần số ( 925 937Mhz ) Bosch MW1-LTX-F6

Micro không dây cài ve áo, tần số ( 925 937Mhz ) Bosch MW1-LTX-F6

Belt-pack transmitter, 925-937 MHz(Micro không dây cài ve áo, tần số (925~937Mhz)..

Đơn giá chưa VAT

6.310.000 đ

Micro không dây cầm tay, tần số ( 606 630Mhz ) Bosch MW1-HTX-F4

Micro không dây cầm tay, tần số ( 606 630Mhz ) Bosch MW1-HTX-F4

Microphone with transmitter, 606-630 MHz(Micro không dây cầm tay, tần số (606~630Mhz)..

Đơn giá chưa VAT

5.964.000 đ

Micro không dây cầm tay, tần số ( 925 937Mhz ) Bosch MW1-HTX-F6

Micro không dây cầm tay, tần số ( 925 937Mhz ) Bosch MW1-HTX-F6

Microphone with transmitter, 925-937 MHz(Micro không dây cầm tay, tần số (925~937Mhz)..

Đơn giá chưa VAT

6.163.000 đ

Micro không dây cầm tay, tần số 722 746Mhz ) Bosch MW1-HTX-F5

Micro không dây cầm tay, tần số 722 746Mhz ) Bosch MW1-HTX-F5

Microphone with transmitter, 722-746 MHz(Micro không dây cầm tay, tần số 722~746Mhz)..

Đơn giá chưa VAT

5.964.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 trang)