BOSCH

Cabinet speaker 4 và quot 8 Ohm white pair Bosch LB20-PC40-4L

Cabinet speaker 4 và quot 8 Ohm white pair Bosch LB20-PC40-4L

Cabinet speaker 4" 8 Ohm white pair..

Đơn giá chưa VAT

5.122.000 đ

Cabinet speaker 5 và quot 70/100V black pair Bosch LB20-PC30-5D

Cabinet speaker 5 và quot 70/100V black pair Bosch LB20-PC30-5D

Cabinet speaker 5" 70/100V black pair..

Đơn giá chưa VAT

7.397.000 đ

Cabinet speaker 5 và quot 70/100V IP65 bk pair Bosch LB20-PC60EW-5D

Cabinet speaker 5 và quot 70/100V IP65 bk pair Bosch LB20-PC60EW-5D

Cabinet speaker 5" 70/100V IP65 bk pair..

Đơn giá chưa VAT

8.535.000 đ

Cabinet speaker 5 và quot 70/100V IP65 wh pair Bosch LB20-PC60EW-5L

Cabinet speaker 5 và quot 70/100V IP65 wh pair Bosch LB20-PC60EW-5L

Cabinet speaker 5" 70/100V IP65 wh pair..

Đơn giá chưa VAT

8.535.000 đ

Cabinet speaker 5 và quot 70/100V white pair Bosch LB20-PC30-5L

Cabinet speaker 5 và quot 70/100V white pair Bosch LB20-PC30-5L

Cabinet speaker 5" 70/100V white pair..

Đơn giá chưa VAT

7.397.000 đ

Cabinet speaker 5 và quot 8 Ohm black pair Bosch LB20-PC75-5D

Cabinet speaker 5 và quot 8 Ohm black pair Bosch LB20-PC75-5D

Cabinet speaker 5" 8 Ohm black pair..

Đơn giá chưa VAT

6.638.000 đ

Cabinet speaker 5 và quot 8 Ohm white pair Bosch LB20-PC75-5L

Cabinet speaker 5 và quot 8 Ohm white pair Bosch LB20-PC75-5L

Cabinet speaker 5" 8 Ohm white pair..

Đơn giá chưa VAT

6.638.000 đ

Cabinet speaker 8 và quot 70/100V black pair Bosch LB20-PC60-8D

Cabinet speaker 8 và quot 70/100V black pair Bosch LB20-PC60-8D

Cabinet speaker 8" 70/100V black pair..

Đơn giá chưa VAT

11.950.000 đ

Cabinet speaker 8 và quot 70/100V white pair Bosch LB20-PC60-8L

Cabinet speaker 8 và quot 70/100V white pair Bosch LB20-PC60-8L

Cabinet speaker 8" 70/100V white pair..

Đơn giá chưa VAT

11.950.000 đ

Cabinet speaker 8 và quot 8 Ohm black pair Bosch LB20-PC90-8D

Cabinet speaker 8 và quot 8 Ohm black pair Bosch LB20-PC90-8D

Cabinet speaker 8" 8 Ohm black pair..

Đơn giá chưa VAT

11.570.000 đ

Cabinet speaker 8 và quot 8 Ohm white pair Bosch LB20-PC90-8L

Cabinet speaker 8 và quot 8 Ohm white pair Bosch LB20-PC90-8L

Cabinet speaker 8" 8 Ohm white pair..

Đơn giá chưa VAT

11.570.000 đ

Cabinet subwoofer 2x10 và quot black Bosch LB20-SW400-D

Cabinet subwoofer 2x10 và quot black Bosch LB20-SW400-D

Cabinet subwoofer 2x10" black..

Đơn giá chưa VAT

14.509.000 đ

Cabinet subwoofer 2x10 và quot white Bosch LB20-SW400-L

Cabinet subwoofer 2x10 và quot white Bosch LB20-SW400-L

Cabinet subwoofer 2x10" white..

Đơn giá chưa VAT

14.509.000 đ

Loa dạng bảng 6W Bosch LBC3011/41

Loa dạng bảng 6W Bosch LBC3011/41

Panel loudspeaker, 6W(Loa dạng bảng 6W)..

Đơn giá chưa VAT

441.000 đ

Loa dạng bảng 6W kèm điều chỉnh âm lượng Bosch LBC3011/51

Loa dạng bảng 6W kèm điều chỉnh âm lượng Bosch LBC3011/51

Panel loudspeaker, 6W, volume control(Loa dạng bảng 6W kèm điều chỉnh âm lượng)..

Đơn giá chưa VAT

540.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 22 (2 trang)