AMPERES

Loa gắn bề mặt 10W Amperes BS410

Loa gắn bề mặt 10W Amperes BS410

Loa gắn bề mặt 10W- Loa Dual Cone gắn bề mặt 4 inch, có 4 mức công suất 1W, 3W, 6W và 10W - Thích hợ..

Đơn giá chưa VAT

458.000 đ

Loa gắn bề mặt 10W Amperes M-570A

Loa gắn bề mặt 10W Amperes M-570A

Loa gắn bề mặt 10W- Loa Dual Cone gắn bề mặt 6.5 inch, có 2 mức công suất 5W và 10W..

Đơn giá chưa VAT

400.000 đ

Loa gắn bề mặt 10W Amperes M-579S

Loa gắn bề mặt 10W Amperes M-579S

Loa gắn bề mặt 10W- Loa Dual Cone gắn bề mặt 5 inch, có 3 mức công suất 2.5W, 5W và 10W..

Đơn giá chưa VAT

529.000 đ

Loa gắn bề mặt 6W Amperes BS506

Loa gắn bề mặt 6W Amperes BS506

Loa gắn bề mặt 6W- Loa Dual Cone gắn bề mặt 5 inch, có 3 mức công suất 1W, 3W, và 6W - Thích hợp gắn..

Đơn giá chưa VAT

351.000 đ

Loa gắn bề mặt 6W Amperes CS516

Loa gắn bề mặt 6W Amperes CS516

Loa gắn bề mặt 6W- Loa Dual Cone gắn bề mặt 5 inch, có 3 mức công suất 1W, 3W, và 6W - Thích hợp gắn..

Đơn giá chưa VAT

325.000 đ

Loa gắn bề mặt 6W Amperes DV410

Loa gắn bề mặt 6W Amperes DV410

Loa gắn bề mặt 6W- Loa Dual Cone gắn bề mặt 4 inch, có 3 mức công suất 1W, 3W, và 6W - Thích hợp gắn..

Đơn giá chưa VAT

472.000 đ

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-594

Loa gắn bề mặt 6W Amperes M-594

Loa gắn bề mặt 6W- Loa Dual Cone gắn bề mặt 4 inch, có 2 mức công suất 3W và 6W..

Đơn giá chưa VAT

257.000 đ

Loa nhạc gắn tường Amperes FS338B

Loa nhạc gắn tường Amperes FS338B

Loa nhạc gắn tường- Loa nhạc 2x4 inch công suất 40W 100V Line, nhiều mức công suất- Kiểu dáng đường ..

Đơn giá chưa VAT

2.780.000 đ

Loa nhạc gắn tường Amperes FS340B

Loa nhạc gắn tường Amperes FS340B

Loa nhạc gắn tường- Loa nhạc 6 inch công suất 40W 100V Line, nhiều mức công suất- Kiểu dáng đẹp tran..

Đơn giá chưa VAT

2.394.000 đ

Loa nhạc gắn tường Amperes FS420

Loa nhạc gắn tường Amperes FS420

Loa nhạc gắn tườngFS420: 4" 20W 100V LineFS640: 6" 40W 100V Line- Dải tần số rộng- Có 2 màu trắng và..

Đơn giá chưa VAT

1.158.000 đ

Loa nhạc gắn tường Amperes FS640

Loa nhạc gắn tường Amperes FS640

Loa nhạc gắn tườngFS420: 4" 20W 100V LineFS640: 6" 40W 100V Line- Dải tần số rộng- Có 2 màu trắng và..

Đơn giá chưa VAT

1.725.000 đ

Loa điều hướng (01 hướng) Amperes SP219

Loa điều hướng (01 hướng) Amperes SP219

Loa điều hướng (01 hướng)- Loa điều hướng 5 inch công suất 10W 100V Line- Thích hợp lắp nơi hành lan..

Đơn giá chưa VAT

1.570.000 đ

Loa điều hướng (01 hướng) Amperes SP220

Loa điều hướng (01 hướng) Amperes SP220

Loa điều hướng (01 hướng)- Loa điều hướng 5 inch công suất 20W 100V Line- Thích hợp lắp nơi hành lan..

Đơn giá chưa VAT

1.521.000 đ

Loa điều hướng (02 hướng) Amperes SP319

Loa điều hướng (02 hướng) Amperes SP319

Loa điều hướng (02 hướng)- Loa điều hướng 2x5 inch công suất 10W 100V Line- Thích hợp lắp nơi hành l..

Đơn giá chưa VAT

1.622.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 14 của 14 (1 trang)