ELECTRO-VOICE

Micro cổ ngỗng Electro-Voice US-690

Micro cổ ngỗng Electro-Voice US-690

N/DYM Dynamic Cardioid 12" Gooseneck MicrophoneThe Electro-Voice US690 is a cardioid, shock-mounted,..

Đơn giá chưa VAT

6.674.000 đ

Micro Electro-Voice PC BOUNDARY

Micro Electro-Voice PC BOUNDARY

Wired boundary multi-pattern condenser mic. Mic on/off switch, mic status LED..

Đơn giá chưa VAT

9.054.000 đ

Micro Electro-Voice PC BOUNDARY SAT

Micro Electro-Voice PC BOUNDARY SAT

Wireless boundary multi-pattern condenser mic. Mic on/off switch, mic status LED. (Works only with E..

Đơn giá chưa VAT

14.507.000 đ

Micro Electro-Voice PC DESKTOP-12

Micro Electro-Voice PC DESKTOP-12

Micro để bàn/ để bục độ nhạy cao loại tụ điện dài 12 inch..

Đơn giá chưa VAT

11.631.000 đ

Micro Electro-Voice PC DESKTOP-18

Micro Electro-Voice PC DESKTOP-18

Micro cổ ngỗng để bàn..

Đơn giá chưa VAT

11.631.000 đ

Micro Electro-Voice PC DESKTOP-5

Micro Electro-Voice PC DESKTOP-5

Freestanding gooseneck multi-pattern condenser mic. Mic on/off switch, mic status LED. 5-inch goosen..

Đơn giá chưa VAT

11.631.000 đ

Micro Electro-Voice PC PLUS-12

Micro Electro-Voice PC PLUS-12

Micro gắn bàn/ bục độ nhạy cao loại tụ điện dài 12 inch (có đế giắc XLR và phím bật/ tắt, có thể lắp..

Đơn giá chưa VAT

11.026.000 đ

Micro Electro-Voice PC PLUS-18

Micro Electro-Voice PC PLUS-18

Micro gắn bàn/ bục độ nhạy cao loại tụ điện dài 18 inch (có đế giắc XLR và phím bật/ tắt, có thể lắp..

Đơn giá chưa VAT

11.026.000 đ

Micro Electro-Voice PC PLUS-5

Micro Electro-Voice PC PLUS-5

Multi-pattern gooseneck microphone with mic switch and universal base, 5-inch gooseneck..

Đơn giá chưa VAT

11.026.000 đ

Micro Electro-Voice PC SATELLITE-12

Micro Electro-Voice PC SATELLITE-12

Micro để bàn/ để bục không dây độ nhạy cao loại tụ điện dài 12 inch (dùng với hệ thu/ phát không dây..

Đơn giá chưa VAT

14.507.000 đ

Micro Electro-Voice PC SATELLITE-18

Micro Electro-Voice PC SATELLITE-18

Micro để bàn/ để bục không dây độ nhạy cao loại tụ điện dài 18 inch (dùng với hệ thu/ phát không dây..

Đơn giá chưa VAT

14.507.000 đ

Micro Electro-Voice PC SATELLITE-5

Micro Electro-Voice PC SATELLITE-5

Freestanding wireless gooseneck multi-pattern condenser mic. Mic on/off switch, mic status LED. (Wor..

Đơn giá chưa VAT

14.507.000 đ

Micro Electro-Voice PC-12/FL

Micro Electro-Voice PC-12/FL

Micro độ nhạy cao gắn bục, dài 12 inch..

Đơn giá chưa VAT

9.766.000 đ

Micro Electro-Voice PC-12/XLR

Micro Electro-Voice PC-12/XLR

Multi-pattern gooseneck microphone with XLR base, 12-inch gooseneck..

Đơn giá chưa VAT

9.219.000 đ

Micro Electro-Voice PC-18/FL

Micro Electro-Voice PC-18/FL

Micro độ nhạy cao gắn bục, dài 18 inch..

Đơn giá chưa VAT

9.766.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 114 (8 trang)