AMPERES

Bộ điều chỉnh âm lượng 6 Zone gắn tủ rack Amperes VR7605

Bộ điều chỉnh âm lượng 6 Zone gắn tủ rack Amperes VR7605

Bộ điều chỉnh âm lượng 6 Zone gắn tủ rack- Bộ điều chỉnh âm lượng 6 Zone- Công suất từ 50W, 100W, 15..

Đơn giá chưa VAT

3.032.000 đ

Bộ điều chỉnh âm lượng 6 Zone gắn tủ rack Amperes VR7610

Bộ điều chỉnh âm lượng 6 Zone gắn tủ rack Amperes VR7610

Bộ điều chỉnh âm lượng 6 Zone gắn tủ rack- Bộ điều chỉnh âm lượng 6 Zone- Công suất từ 50W, 100W, 15..

Đơn giá chưa VAT

3.604.000 đ

Bộ điều chỉnh âm lượng 6 Zone gắn tủ rack Amperes VR7615

Bộ điều chỉnh âm lượng 6 Zone gắn tủ rack Amperes VR7615

Bộ điều chỉnh âm lượng 6 Zone gắn tủ rack- Bộ điều chỉnh âm lượng 6 Zone- Công suất từ 50W, 100W, 15..

Đơn giá chưa VAT

3.861.000 đ

Cổng kết nối nguồn âm tại chỗ Amperes VP7501

Cổng kết nối nguồn âm tại chỗ Amperes VP7501

Cổng kết nối nguồn âm tại chỗ- Công suất 50W 100V Line- Tích hợp cho hệ thống 4 dây: 2 dây 100V Line..

Đơn giá chưa VAT

335.000 đ

Thiết bị kết nối nguồn âm tại chỗ Amperes VP7810

Thiết bị kết nối nguồn âm tại chỗ Amperes VP7810

Thiết bị kết nối nguồn âm tại chỗ- Công suất 10W 8Ohm- Tích hợp cho hệ thống 4 dây: 2 dây 100V Line,..

Đơn giá chưa VAT

438.000 đ

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8005

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8005

VC8005: 5W 100V Line VC8010: 10W 100V LineVC8030: 30W 100V LineVC8050: 50W 100V LineVC8100: 100W 100..

Đơn giá chưa VAT

335.000 đ

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8010

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8010

VC8005: 5W 100V Line VC8010: 10W 100V LineVC8030: 30W 100V LineVC8050: 50W 100V LineVC8100: 100W 100..

Đơn giá chưa VAT

335.000 đ

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8030

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8030

VC8005: 5W 100V Line VC8010: 10W 100V LineVC8030: 30W 100V LineVC8050: 50W 100V LineVC8100: 100W 100..

Đơn giá chưa VAT

438.000 đ

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8050

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8050

VC8005: 5W 100V Line VC8010: 10W 100V LineVC8030: 30W 100V LineVC8050: 50W 100V LineVC8100: 100W 100..

Đơn giá chưa VAT

463.000 đ

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8100

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC 8100

VC8005: 5W 100V Line VC8010: 10W 100V LineVC8030: 30W 100V LineVC8050: 50W 100V LineVC8100: 100W 100..

Đơn giá chưa VAT

644.000 đ

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7005A

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7005A

VC7005A: 5W 100V Line VC7010A: 10W 100V LineVC7030A: 30W 100V Line VC7050A: 50W 100V LineVC 7100A: 1..

Đơn giá chưa VAT

335.000 đ

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7005B

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7005B

VC7805B: 5W, 8 OhmVC7005B: 5W, 100V LineVC7010C: 10W, 100V LineVC7030B: 30W, 100V LineVC7050B: 50W, ..

Đơn giá chưa VAT

335.000 đ

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7010A

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7010A

VC7005A: 5W 100V Line VC7010A: 10W 100V LineVC7030A: 30W 100V Line VC7050A: 50W 100V LineVC 7100A: 1..

Đơn giá chưa VAT

335.000 đ

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7010C

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7010C

VC7805B: 5W, 8 OhmVC7005B: 5W, 100V LineVC7010C: 10W, 100V LineVC7030B: 30W, 100V LineVC7050B: 50W, ..

Đơn giá chưa VAT

335.000 đ

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7030A

Thiết bị điều khiển âm lượng Amperes VC7030A

VC7005A: 5W 100V Line VC7010A: 10W 100V LineVC7030A: 30W 100V Line VC7050A: 50W 100V LineVC 7100A: 1..

Đơn giá chưa VAT

438.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 23 (2 trang)