SONY

Màn Hình Chuyên Dụng Sony FW-43BZ35F

Màn Hình Chuyên Dụng Sony FW-43BZ35F

Kiểu màn hiển thị: Màn hình phẳng (Edge LED)Độ phân giải: 4K (3840x2160) Kích thước: 43 inchesĐộ sán..

Đơn giá chưa VAT

20,350,000 đ

Màn Hình Chuyên Dụng Sony FW-49BZ35F

Màn Hình Chuyên Dụng Sony FW-49BZ35F

Kiểu màn hiển thị: Màn hình phẳng (Edge LED)Độ phân giải: 4K (3840x2160) Kích thước: 49 inchesĐộ sán..

Đơn giá chưa VAT

26,950,000 đ

Màn Hình Chuyên Dụng Sony FW-55BZ35F

Màn Hình Chuyên Dụng Sony FW-55BZ35F

Kiểu màn hiển thị: Màn hình phẳng (Edge LED)Độ phân giải: 4K (3840x2160) Kích thước: 55 inchesĐộ sán..

Đơn giá chưa VAT

36,850,000 đ

Màn Hình Chuyên Dụng Sony FW-65BZ35F

Màn Hình Chuyên Dụng Sony FW-65BZ35F

Kiểu màn hiển thị: Màn hình phẳng (Edge LED)Độ phân giải: 4K (3840x2160) Kích thước: 65 inchesĐộ sán..

Đơn giá chưa VAT

61,050,000 đ

Màn Hình Chuyên Dụng Sony FW-75BZ35F

Màn Hình Chuyên Dụng Sony FW-75BZ35F

Kiểu màn hiển thị: Màn hình phẳng (Edge LED)Độ phân giải: 4K (3840x2160) Kích thước: 75 inchesĐộ sán..

Đơn giá chưa VAT

90,750,000 đ

Màn Hình Chuyên Dụng Sony FW-85BZ35F

Màn Hình Chuyên Dụng Sony FW-85BZ35F

Kiểu màn hiển thị: Màn hình phẳng (Edge LED)Độ phân giải: 4K (3840x2160) Kích thước: 75 inchesĐộ sán..

Đơn giá chưa VAT

165,550,000 đ

Màn hình Quảng Cáo Số Sony Bravia Signage WQ-BS1

Màn hình Quảng Cáo Số Sony Bravia Signage WQ-BS1

Quảng Cáo Số Sony BRAVIA Signage WQ-BS1..

Đơn giá chưa VAT

8,030,000 đ

Màn hình Sony Meeting Room WQ-BM1

Màn hình Sony Meeting Room WQ-BM1

Sony Meeting Room WQ-BM1..

Đơn giá chưa VAT

8,030,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 trang)