WISENET SAMSUNG

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 2M Wisenet Samsung HCD-E6020R

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 2M Wisenet Samsung HCD-E6020R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS,- Độ nhạy sáng : 0.3..

Đơn giá chưa VAT

684.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 2M Wisenet Samsung HCD-E6070R

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 2M Wisenet Samsung HCD-E6070R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.11..

Đơn giá chưa VAT

1.578.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCD-6023R

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCD-6023R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.25..

Đơn giá chưa VAT

2.010.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCD-6083R

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCD-6083R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.11..

Đơn giá chưa VAT

2.889.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCV-6023R

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCV-6023R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.25..

Đơn giá chưa VAT

3.840.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCV-6083R

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCV-6083R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.11..

Đơn giá chưa VAT

4.212.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 4M Wisenet Samsung HCD-7010R

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 4M Wisenet Samsung HCD-7010R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M- Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.15Lu..

Đơn giá chưa VAT

1.943.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 4M Wisenet Samsung HCD-7020R

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 4M Wisenet Samsung HCD-7020R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M- Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.15Lu..

Đơn giá chưa VAT

1.943.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 4M Wisenet Samsung HCD-7030R

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 4M Wisenet Samsung HCD-7030R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M- Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.15Lu..

Đơn giá chưa VAT

1.943.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 4M Wisenet Samsung HCD-7070R

Camera AHD Dome hồng ngoại , độ phân giải 4M Wisenet Samsung HCD-7070R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M- Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS- Độ nhạy sáng : TBD@F2..

Đơn giá chưa VAT

2.966.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M Wisenet Samsung HCD-E6020RP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M Wisenet Samsung HCD-E6020RP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS,- Độ nhạy sáng : 0.3..

Đơn giá chưa VAT

650.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M Wisenet Samsung HCD-E6070RP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M Wisenet Samsung HCD-E6070RP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.11..

Đơn giá chưa VAT

1.552.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M Wisenet Samsung SCD-6023RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M Wisenet Samsung SCD-6023RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.25..

Đơn giá chưa VAT

1.803.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M Wisenet Samsung SCD-6083RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M Wisenet Samsung SCD-6083RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.11..

Đơn giá chưa VAT

2.543.000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M Wisenet Samsung SCV-6023RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M Wisenet Samsung SCV-6023RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.25..

Đơn giá chưa VAT

3.934.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 60 (4 trang)