WISENET SAMSUNG

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M WISENET SAMSUNG HCD-E6020RP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M WISENET SAMSUNG HCD-E6020RP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS,- Độ nhạy sáng : 0.3..

Đơn giá chưa VAT

650,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M WISENET SAMSUNG HCD-E6070RP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M WISENET SAMSUNG HCD-E6070RP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.11..

Đơn giá chưa VAT

1,552,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M WISENET SAMSUNG SCD-6023RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M WISENET SAMSUNG SCD-6023RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.25..

Đơn giá chưa VAT

1,803,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M WISENET SAMSUNG SCD-6083RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M WISENET SAMSUNG SCD-6083RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.11..

Đơn giá chưa VAT

2,543,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M WISENET SAMSUNG SCV-6023RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M WISENET SAMSUNG SCV-6023RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.25..

Đơn giá chưa VAT

3,934,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M WISENET SAMSUNG SCV-6083RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 2M WISENET SAMSUNG SCV-6083RAP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.11..

Đơn giá chưa VAT

4,262,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại 4M WISENET SAMSUNG HCD-7020RP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 4M WISENET SAMSUNG HCD-7020RP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M- Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.15Lu..

Đơn giá chưa VAT

1,992,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại 4M WISENET SAMSUNG HCD-7070RP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại 4M WISENET SAMSUNG HCD-7070RP/AC

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M- Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS- Độ nhạy sáng : TBD@F2..

Đơn giá chưa VAT

3,011,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M Wisenet Samsung HCD-E6020R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M Wisenet Samsung HCD-E6020R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS,- Độ nhạy sáng : 0.3..

Đơn giá chưa VAT

684,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCD-6023R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCD-6023R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.25..

Đơn giá chưa VAT

2,010,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCD-6083R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCD-6083R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.11..

Đơn giá chưa VAT

2,889,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCV-6023R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCV-6023R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.25..

Đơn giá chưa VAT

3,840,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCV-6083R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M Wisenet Samsung SCV-6083R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.11..

Đơn giá chưa VAT

4,212,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M Wisenet Samsung HCD-E6070R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M Wisenet Samsung HCD-E6070R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 2M- Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.11..

Đơn giá chưa VAT

1,578,000 đ

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M Wisenet Samsung HCD-7010R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M Wisenet Samsung HCD-7010R

Camera AHD Dome hồng ngoại, độ phân giải 4M- Cảm biến hình ảnh :1/3“, 4M CMOS- Độ nhạy sáng : 0.15Lu..

Đơn giá chưa VAT

1,943,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 38 (3 trang)