AVTECH

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1003XTP/F36

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1003XTP/F36

- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ chốn..

Đơn giá chưa VAT

549,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1004XTP/F36

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1004XTP/F36

- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ chốn..

Đơn giá chưa VAT

609,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1104XFTSE

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1104XFTSE

- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ chốn..

Đơn giá chưa VAT

747,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1104XTP/F36

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1104XTP/F36

- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ chốn..

Đơn giá chưa VAT

691,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1105XTP/F36

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1105XTP/F36

- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ chốn..

Đơn giá chưa VAT

691,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1124AXTP/F36

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1124AXTP/F36

- Cảm biến hình: 1/2.7" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ..

Đơn giá chưa VAT

935,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1125AXTP/F36

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI , standard series hiệu Avtech model DGC1125AXTP/F36

- Cảm biến hình: 1/2.7" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ..

Đơn giá chưa VAT

893,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1003

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1003

- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ chống..

Đơn giá chưa VAT

549,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1004

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1004

- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ chống..

Đơn giá chưa VAT

611,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1005

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1005

- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ chống..

Đơn giá chưa VAT

652,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1104

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1104

- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ chống..

Đơn giá chưa VAT

693,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1105

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1105

- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ chống..

Đơn giá chưa VAT

693,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1124

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1124

- Cảm biến hình: 1/2.7" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ ..

Đơn giá chưa VAT

936,000 đ

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1125

Camera 2MP 1080p DWDR HD TVI camera, standard series Avtech model DGC1125

- Cảm biến hình: 1/2.7" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps)- Hổ trợ ..

Đơn giá chưa VAT

896,000 đ

Camera 2MP 1080p HD TVI , hỗ trợ cổng báo động in/out hiệu Avtech model AVT1104XTP/F36

Camera 2MP 1080p HD TVI , hỗ trợ cổng báo động in/out hiệu Avtech model AVT1104XTP/F36

- Cảm biến hình: 1/2.7" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )- Độ nhạ..

Đơn giá chưa VAT

1,301,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 46 (4 trang)