J-TECH

Camera cầu (chưa Adaptor) JT-3206 (1000TVL)

Camera cầu (chưa Adaptor) JT-3206 (1000TVL)

- Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp.- 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. Ống kính 3.6mm..

Đơn giá chưa VAT

330,000 đ

Camera cầu (chưa Adaptor) JT-3300 ( 1000TVL )

Camera cầu (chưa Adaptor) JT-3300 ( 1000TVL )

- Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp.- 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.- Kích thước : ..

Đơn giá chưa VAT

410,000 đ

Camera cầu (chưa Adaptor) JT-3320 ( 1000TVL )

Camera cầu (chưa Adaptor) JT-3320 ( 1000TVL )

- Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp.- 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. - Kích thước 1..

Đơn giá chưa VAT

420,000 đ

Camera cầu (chưa Adaptor) JT-5130 ( 1000TVL, võ kim loại )

Camera cầu (chưa Adaptor) JT-5130 ( 1000TVL, võ kim loại )

- Độ phân giải cao 1000 TV Line. Cho hình ảnh rõ đẹp.- 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. - Kích thước ..

Đơn giá chưa VAT

540,000 đ

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI3206 ( 1MP )

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI3206 ( 1MP )

-Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (CVI 1MP), 3.6mm (CVI > 1MP).- 03 đèn hồn..

Đơn giá chưa VAT

260,000 đ

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI3206A ( 1.3MP )

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI3206A ( 1.3MP )

-Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (CVI 1MP), 3.6mm (CVI > 1MP).- 03 đèn hồn..

Đơn giá chưa VAT

330,000 đ

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI3206B ( 2MP )

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI3206B ( 2MP )

-Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (CVI 1MP), 3.6mm (CVI > 1MP).- 03 đèn hồn..

Đơn giá chưa VAT

370,000 đ

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI3320 ( 1MP )

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI3320 ( 1MP )

-Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (CVI 1MP), 3.6mm (CVI > 1MP).- 02 đèn hồng..

Đơn giá chưa VAT

360,000 đ

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI3320A ( 1.3MP )

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI3320A ( 1.3MP )

-Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (CVI 1MP), 3.6mm (CVI > 1MP).- 02 đèn hồng..

Đơn giá chưa VAT

420,000 đ

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI3320B ( 2MP )

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI3320B ( 2MP )

-Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (CVI 1MP), 3.6mm (CVI > 1MP).- 02 đèn hồng..

Đơn giá chưa VAT

460,000 đ

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI5130 ( 1MP )

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI5130 ( 1MP )

-Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (CVI 1MP), 3.6mm (CVI > 1MP).- 04 đèn hồn..

Đơn giá chưa VAT

470,000 đ

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI5130A ( 1.3MP )

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI5130A ( 1.3MP )

-Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (CVI 1MP), 3.6mm (CVI > 1MP).- 04 đèn hồn..

Đơn giá chưa VAT

540,000 đ

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI5130B ( 2MP )

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI5130B ( 2MP )

-Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (CVI 1MP), 3.6mm (CVI > 1MP).- 04 đèn hồn..

Đơn giá chưa VAT

580,000 đ

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI5270 ( 1MP )

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI5270 ( 1MP )

-Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (CVI 1MP), 3.6mm (CVI > 1MP).- 36 đèn hồn..

Đơn giá chưa VAT

330,000 đ

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI5270A ( 1.3MP )

Camera Dome CVI J-TECH ( chưa adaptor ) CVI5270A ( 1.3MP )

-Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.- Ống kính Mega pixel 2.8mm (CVI 1MP), 3.6mm (CVI > 1MP).- 36 đèn hồn..

Đơn giá chưa VAT

400,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 168 (12 trang)