CARECAM

Carecam Cc560W (Wifi 2Mp / Human Detect)CC560W

Carecam Cc560W (Wifi 2Mp / Human Detect)CC560W

-Gởi cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện chuyển động hoặc-phát hiện gương mặt Người đang di chuyển..

Đơn giá chưa VAT

584.000 đ

Carecam Cc575W (Wifi 2Mp / Human Detect)CC575W

Carecam Cc575W (Wifi 2Mp / Human Detect)CC575W

-Gởi cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện chuyển động hoặc-phát hiện gương mặt Người đang di chuyển..

Đơn giá chưa VAT

650.000 đ

Carecam Cc635B (Wifi 2Mp / Human Detect)CC635B

Carecam Cc635B (Wifi 2Mp / Human Detect)CC635B

-Hổ trợ kết nối với nhiều thiết bị không dây khác như : đầu dò cửa,- dò chuyển động, chuông cửa, ổ c..

Đơn giá chưa VAT

445.000 đ

Carecam Cc665B (Wifi 2Mp / Human Detect)CC665B

Carecam Cc665B (Wifi 2Mp / Human Detect)CC665B

-Hổ trợ kết nối với nhiều thiết bị không dây khác như : đầu dò cửa,- dò chuyển động, chuông cửa, ổ c..

Đơn giá chưa VAT

421.000 đ

Carecam Cc685B (Wifi 2Mp / Human Detect)CC685B

Carecam Cc685B (Wifi 2Mp / Human Detect)CC685B

-Hổ trợ kết nối với nhiều thiết bị không dây khác như : đầu dò cửa,- dò chuyển động, chuông cửa, ổ c..

Đơn giá chưa VAT

565.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 trang)