WISENET SAMSUNG

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP  WISENET SAMSUNG SNV-6084R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP WISENET SAMSUNG SNV-6084R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :- Độ phân giải 2M (1920 x 1080) - Ống kính thay đổi 3 - 8.5mm- Độ nhạ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP  WISENET SAMSUNG SNV-6085R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP WISENET SAMSUNG SNV-6085R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :- Độ phân giải 2M (1920 x 1080) - Ống kính thay đổi 10 - 23mm- Độ nhạ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP  WISENET SAMSUNG SNV-L6013R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP WISENET SAMSUNG SNV-L6013R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :- Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps- Ống kính cố định 3.6mm- Độ nhạ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP  WISENET SAMSUNG SNV-L6014RMP

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP WISENET SAMSUNG SNV-L6014RMP

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :- Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps- Ống kính cố định 3.6mm- Độ nhạ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP  WISENET SAMSUNG SNV-L6083R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP WISENET SAMSUNG SNV-L6083R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :- Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps- Ống kính thay đổi 2.8 - 12mm- ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 3MP  WISENET SAMSUNG SNV-7084

Camera IP Dome Hồng Ngoại 3MP WISENET SAMSUNG SNV-7084

Camera IP Dome Hồng Ngoại 3MP :- Độ phân giải 3M (2048 - 1536) 30fps/ 2M 60fps- Ống kính thay đổi 3 ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 5MP  WISENET SAMSUNG SNV-8081R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 5MP WISENET SAMSUNG SNV-8081R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 5MP :- Độ phân giải 5M (2592 x 1944) 30fps/ 2M 60fps- Ống kính thay đổi 3...

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series  WISENET SAMSUNG QND-7020R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series WISENET SAMSUNG QND-7020R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series :- Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS- Độ phân giải 4M (2720 x 1536..

Đơn giá chưa VAT

3,582,000 đ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series  WISENET SAMSUNG QND-7030R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series WISENET SAMSUNG QND-7030R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series :- Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS- Độ phân giải 4M (2720 x 1536..

Đơn giá chưa VAT

3,582,000 đ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series  WISENET SAMSUNG QNV-7020R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series WISENET SAMSUNG QNV-7020R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series :- Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS- Độ phân giải 4M (2720 x 1536..

Đơn giá chưa VAT

4,163,000 đ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP  WISENET SAMSUNG QND-6020R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP WISENET SAMSUNG QND-6020R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS- Độ phân giải 2M (1920 ..

Đơn giá chưa VAT

2,967,000 đ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP  WISENET SAMSUNG QND-6030R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP WISENET SAMSUNG QND-6030R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS- Độ phân giải 2M (1920 ..

Đơn giá chưa VAT

2,967,000 đ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP  WISENET SAMSUNG QND-6070R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP WISENET SAMSUNG QND-6070R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS- Độ phân giải 2M (1920 ..

Đơn giá chưa VAT

4,059,000 đ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP  WISENET SAMSUNG QNV-6030R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP WISENET SAMSUNG QNV-6030R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS- Độ phân giải 2M (1920 ..

Đơn giá chưa VAT

3,105,000 đ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP  WISENET SAMSUNG QNV-6070R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP WISENET SAMSUNG QNV-6070R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS- Độ phân giải 2M (1920 ..

Đơn giá chưa VAT

4,260,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 102 (7 trang)