WISENET SAMSUNG

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP Wisenet Samsung SNV-6084R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP Wisenet Samsung SNV-6084R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :- Độ phân giải 2M (1920 x 1080) - Ống kính thay đổi 3 - 8.5mm- Độ nhạ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP Wisenet Samsung SNV-6085R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP Wisenet Samsung SNV-6085R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :- Độ phân giải 2M (1920 x 1080) - Ống kính thay đổi 10 - 23mm- Độ nhạ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP Wisenet Samsung SNV-L6013R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP Wisenet Samsung SNV-L6013R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :- Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps- Ống kính cố định 3.6mm- Độ nhạ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP Wisenet Samsung SNV-L6014RMP

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP Wisenet Samsung SNV-L6014RMP

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :- Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps- Ống kính cố định 3.6mm- Độ nhạ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP Wisenet Samsung SNV-L6083R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP Wisenet Samsung SNV-L6083R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 2MP :- Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps- Ống kính thay đổi 2.8 - 12mm- ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 3MP Wisenet Samsung SNV-7084

Camera IP Dome Hồng Ngoại 3MP Wisenet Samsung SNV-7084

Camera IP Dome Hồng Ngoại 3MP :- Độ phân giải 3M (2048 - 1536) 30fps/ 2M 60fps- Ống kính thay đổi 3 ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại 5MP Wisenet Samsung SNV-8081R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 5MP Wisenet Samsung SNV-8081R

Camera IP Dome Hồng Ngoại 5MP :- Độ phân giải 5M (2592 x 1944) 30fps/ 2M 60fps- Ống kính thay đổi 3...

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP Wisenet Samsung QND-6020R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP Wisenet Samsung QND-6020R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS- Độ phân giải 2M (1920 ..

Đơn giá chưa VAT

2.967.000 đ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP Wisenet Samsung QND-6030R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP Wisenet Samsung QND-6030R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS- Độ phân giải 2M (1920 ..

Đơn giá chưa VAT

2.967.000 đ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP Wisenet Samsung QND-6070R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP Wisenet Samsung QND-6070R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS- Độ phân giải 2M (1920 ..

Đơn giá chưa VAT

4.059.000 đ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP Wisenet Samsung QNV-6030R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP Wisenet Samsung QNV-6030R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS- Độ phân giải 2M (1920 ..

Đơn giá chưa VAT

3.105.000 đ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP Wisenet Samsung QNV-6070R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP Wisenet Samsung QNV-6070R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series 2MP :- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS- Độ phân giải 2M (1920 ..

Đơn giá chưa VAT

4.260.000 đ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series Wisenet Samsung QND-7020R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series Wisenet Samsung QND-7020R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series :- Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS- Độ phân giải 4M (2720 x 1536..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series Wisenet Samsung QND-7030R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series Wisenet Samsung QND-7030R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series :- Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS- Độ phân giải 4M (2720 x 1536..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

 Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series Wisenet Samsung QNV-7020R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series Wisenet Samsung QNV-7020R

Camera IP Dome Hồng Ngoại Dòng Q series :- Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS- Độ phân giải 4M (2720 x 1536..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 216 (15 trang)