PURATECH

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-154IPA-2.0

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-154IPA-2.0

Camera quan sát IP Puratech ngụy trang dạng báo khói, PRC-154IPA 2.0Thành phần: 01 IP camera, 01 mic..

Đơn giá chưa VAT

2.600.000 đ

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-163IPA-2.0

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-163IPA-2.0

Camera IP Puratech ngụy trang dạng hồng ngoại, PRC-163IPA 2.0Thành phần: 01 IP camera, 01 micro rời ..

Đơn giá chưa VAT

2.701.000 đ

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-181IPA-1.3

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-181IPA-1.3

Camera quan sát IP Puratech, PRC-181IPA 1.3Thành phần: 01 IP camera, 01 micro rời để nghe âm thanh t..

Đơn giá chưa VAT

2.500.000 đ

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-181IPA-2.0

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-181IPA-2.0

Camera IP Puratech, PRC-181IPA 2.0Thành phần: 01 IP camera, 01 micro rời để nghe âm thanh từ bên ngo..

Đơn giá chưa VAT

3.300.000 đ

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-190IPA-1.0

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-190IPA-1.0

Camera quan sát IP Puratech, PRC-190IPA 1.0Thành phần: 01 IP camera, 01 micro rời để nghe âm thanh t..

Đơn giá chưa VAT

1.680.000 đ

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-190IPA-1.3

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-190IPA-1.3

Camera quan sát IP Puratech, PRC-190IPA 1.3Thành phần: 01 IP camera, 01 micro rời để nghe âm thanh t..

Đơn giá chưa VAT

1.970.000 đ

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-190IPA-2.0

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-190IPA-2.0

Camera quan sát IP Puratech, PRC-190IPA 2.0Thành phần: 01 IP camera, 01 micro rời để nghe âm thanh t..

Đơn giá chưa VAT

2.500.000 đ

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-307IPA-1.0

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-307IPA-1.0

Camera quan sát IP Puratech, Model: PRC-307IPA 1.0Thành phần: 01 IP camera, 01 micro rời để nghe âm ..

Đơn giá chưa VAT

2.250.000 đ

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-307IPA-1.3

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-307IPA-1.3

Camera quan sát IP Puratech, PRC-307IPA 1.3Thành phần: 01 IP camera, 01 micro rời để nghe âm thanh t..

Đơn giá chưa VAT

2.400.000 đ

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-307IPA-2.0

Camera IP Puratech HD IP Âm thanh , Thẻ nhớ PRC-307IPA-2.0

Camera quan sát IP Puratech, Model: PRC-307IPA 2.0Thành phần: 01 IP camera, 01 micro rời để nghe âm ..

Đơn giá chưa VAT

2.899.000 đ

Camera IP Puratech Ngụy Trang IP 720P / 960P / 1080P PRC-154IP-1.0

Camera IP Puratech Ngụy Trang IP 720P / 960P / 1080P PRC-154IP-1.0

Camera dạng đầu dò khói Puratech, PRC-154IP 1.0Cảm biến hình ảnh: HI + OV9712 HD Image SensorĐộ phân..

Đơn giá chưa VAT

1.380.000 đ

Camera IP Puratech Ngụy Trang IP 720P / 960P / 1080P PRC-154IP-1.3

Camera IP Puratech Ngụy Trang IP 720P / 960P / 1080P PRC-154IP-1.3

Camera dạng đầu dò khói Puratech, PRC-154IP 1.3Cảm biến hình ảnh: HI + ARO130 Image SensorĐộ phân gi..

Đơn giá chưa VAT

1.700.000 đ

Camera IP Puratech Ngụy Trang IP 720P / 960P / 1080P PRC-154IP-2.0

Camera IP Puratech Ngụy Trang IP 720P / 960P / 1080P PRC-154IP-2.0

Camera dạng đầu dò khói Puratech, PRC-154IP 2.0Cảm biến hình ảnh: HI+SC Image SensorĐộ phân giải: FU..

Đơn giá chưa VAT

2.164.000 đ

Camera IP Puratech Ngụy Trang IP 720P / 960P / 1080P PRC-163IP-1.0

Camera IP Puratech Ngụy Trang IP 720P / 960P / 1080P PRC-163IP-1.0

Camera dạng hồng ngoại Puratech, PRC-163IP 1.0Cảm biến hình ảnh: HI + OV9712 HD Image SensorĐộ phân ..

Đơn giá chưa VAT

1.420.000 đ

Camera IP Puratech Ngụy Trang IP 720P / 960P / 1080P PRC-163IP-1.3

Camera IP Puratech Ngụy Trang IP 720P / 960P / 1080P PRC-163IP-1.3

Camera dạng hồng ngoại Puratech, PRC-163IP 1.3Cảm biến hình ảnh: HI + ARO130 Image SensorĐộ phân giả..

Đơn giá chưa VAT

1.750.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 105 (7 trang)