PANASONIC

Camera quan sát PANASONIC WV-S1111

Camera quan sát PANASONIC WV-S1111

H.265, HD, Fixed Box, Indoor, ABF, D/N, Audio ,SD..

Đơn giá chưa VAT

14,770,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S1131

Camera quan sát PANASONIC WV-S1131

H.265, FHD, Fixed Box, Indoor, ABF, D/N, Audio ,SD..

Đơn giá chưa VAT

19,720,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S1511LN

Camera quan sát PANASONIC WV-S1511LN

H.265, HD, Fixed BOX, Outdoor, IR-LED, Manual Z / AF ,Audio, SD, POE/DC12V,Rain wash coating..

Đơn giá chưa VAT

23,790,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S1531LN

Camera quan sát PANASONIC WV-S1531LN

H.265, FHD, Fixed BOX, Outdoor, IR-LED, Motorized Z/F, Audio ,SD, POE/DC12V, Rain wash coating..

Đơn giá chưa VAT

27,950,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S1531LNS

Camera quan sát PANASONIC WV-S1531LNS

H.265, FHD, Fixed BOX, Outdoor, IR-LED, Motorized Z/F, Audio ,SD, POE/DC12V, Rain wash coating, with..

Đơn giá chưa VAT

41,400,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S1531LTN

Camera quan sát PANASONIC WV-S1531LTN

H.265, FHD, Fixed BOX, Outdoor, IR-LED, Long Motorized Z/F, Audio ,SD, POE/DC12V, Rain wash coating..

Đơn giá chưa VAT

36,380,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S2110

Camera quan sát PANASONIC WV-S2110

H.265, HD, Fixed Dome, Indoor, Manual Z / AF, Built in mic..

Đơn giá chưa VAT

13,530,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S2111L

Camera quan sát PANASONIC WV-S2111L

H.265, HD, Fixed Dome, Indoor, IR-LED, Manual Z / AF, Audio ,SD, POE/DC12V..

Đơn giá chưa VAT

13,330,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S2130

Camera quan sát PANASONIC WV-S2130

H.265, FHD, Fixed Dome, Indoor, Manual Z / AF, Built in mic..

Đơn giá chưa VAT

16,620,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S2131

Camera quan sát PANASONIC WV-S2131

H.265, FHD, Fixed Dome, Indoor, Motorized Z/F, Audio ,SD, POE/DC12V..

Đơn giá chưa VAT

16,890,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S2131L

Camera quan sát PANASONIC WV-S2131L

H.265, FHD, Fixed Dome, Indoor, IR-LED, Motorized Z/F, Audio ,SD, POE/DC12V..

Đơn giá chưa VAT

17,390,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S2211L

Camera quan sát PANASONIC WV-S2211L

H.265, HD, Vandal Dome, Indoor, IR-LED, Manual Z / AF, Audio, SD, POE/DC12V..

Đơn giá chưa VAT

16,980,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S2231L

Camera quan sát PANASONIC WV-S2231L

H.265, FHD, Vandal Dome, Indoor, IR-LED, Motorized Z/F, Audio, SD, POE/DC12V..

Đơn giá chưa VAT

22,830,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S2511LN

Camera quan sát PANASONIC WV-S2511LN

H.265, HD, Vandal Dome, Outdoor, IR-LED, Manual Z / AF, Audio ,SD, POE/DC12V, Rain wash coating..

Đơn giá chưa VAT

21,940,000 đ

Camera quan sát PANASONIC WV-S2531LN

Camera quan sát PANASONIC WV-S2531LN

H.265, FHD, Vandal Dome, Outdoor, IR-LED, Motorized Z/F, Audio ,SD, POE/DC12V, Rain wash coating..

Đơn giá chưa VAT

29,200,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 69 (5 trang)