ACTI

Camera IP cầu ACTI 10MPB52

Camera IP cầu ACTI 10MPB52

10MP Indoor Dome with D/N, Adaptive IR, Basic WDR, Fixed lens, f3.6mm/F1.8, H.264, 1080p/30fps, DNR,..

Đơn giá chưa VAT

15.939.000 đ

Camera IP cầu ACTI 10MPE97

Camera IP cầu ACTI 10MPE97

10MP Indoor Mini Dome with Basic WDR, Fixed lens, f2.55mm/F2.8, H.264, 1080p/30fps, DNR, MicroSDHC, ..

Đơn giá chưa VAT

10.545.000 đ

Camera IP cầu ACTI 1MP D51

Camera IP cầu ACTI 1MP D51

1MP Indoor Dome with Fixed lens, f3.6mm/F2.0, H.264, 720p/30fps, DNR, PoE..

Đơn giá chưa VAT

4.266.000 đ

Camera IP cầu ACTI 1MP D54

Camera IP cầu ACTI 1MP D54

1MP Indoor Dome with D/N, Adaptive IR, Fixed lens, f3.6mm/F1.8, H.264, 720p/30fps, DNR, PoE..

Đơn giá chưa VAT

5.876.000 đ

Camera IP cầu ACTI 1MP D91

Camera IP cầu ACTI 1MP D91

1MP Indoor Mini Dome with Fixed lens, f2.93mm/F2.0, H.264, 720p/30fps, DNR, MicroSDHC, PoE, IK08..

Đơn giá chưa VAT

4.508.000 đ

Camera IP cầu ACTI 1MP E51

Camera IP cầu ACTI 1MP E51

1MP Indoor Dome with Basic WDR, Fixed lens, f2.8mm/F2.0, H.264, 720p/30fps, DNR, PoE..

Đơn giá chưa VAT

5.354.000 đ

Camera IP cầu ACTI 1MP E52

Camera IP cầu ACTI 1MP E52

1MP Indoor Dome with D/N, Adaptive IR, Basic WDR, Fixed lens, f3.6mm/F1.8, H.264, 720p/30fps, DNR, P..

Đơn giá chưa VAT

6.964.000 đ

Camera IP cầu ACTI 1MP E91

Camera IP cầu ACTI 1MP E91

1MP Indoor Mini Dome with Basic WDR, Fixed lens, f2.93mm/F2.0, H.264, 720p/30fps, DNR, MicroSDHC, Po..

Đơn giá chưa VAT

5.635.000 đ

Camera IP cầu ACTI 2MP D62A

Camera IP cầu ACTI 2MP D62A

2MP Indoor Dome with SLLS, Vari-focal lens, f2.8-12mm/F1.4, H.264, 1080p/30fps, DNR, Audio, MicroSDH..

Đơn giá chưa VAT

9.136.000 đ

Camera IP cầu ACTI 3MP B53

Camera IP cầu ACTI 3MP B53

3MP Indoor Dome with D/N, Adaptive IR, Superior WDR, Fixed lens, f1.9mm/F2.8, H.264, 1080p/30fps, DN..

Đơn giá chưa VAT

10.908.000 đ

Camera IP cầu ACTI 3MP D52

Camera IP cầu ACTI 3MP D52

3MP Indoor Dome with Fixed lens, f3.6mm/F2.0, H.264, 1080p/30fps, DNR, PoE..

Đơn giá chưa VAT

5.273.000 đ

Camera IP cầu ACTI 3MP D55

Camera IP cầu ACTI 3MP D55

3MP Indoor Dome with D/N, Adaptive IR, Fixed lens, f3.6mm/F1.8, H.264, 1080p/30fps, DNR, PoE..

Đơn giá chưa VAT

6.883.000 đ

Camera IP cầu ACTI 3MP D82A

Camera IP cầu ACTI 3MP D82A

3MP Outdoor Dome with D/N, Adaptive IR, Vari-focal lens, f2.8-12mm/F1.4, H.264, 1080p/30fps, DNR, Au..

Đơn giá chưa VAT

11.753.000 đ

Camera IP cầu ACTI 3MP D92

Camera IP cầu ACTI 3MP D92

3MP Indoor Mini Dome with Fixed lens, f2.93mm/F2.0, H.264, 1080p/30fps, DNR, MicroSDHC, PoE, IK08..

Đơn giá chưa VAT

5.515.000 đ

Camera IP cầu ACTI 3MP E53

Camera IP cầu ACTI 3MP E53

3MP Indoor Dome with D/N, Adaptive IR, Basic WDR, Fixed lens, f3.6mm/F1.8, H.264, 1080p/30fps, DNR, ..

Đơn giá chưa VAT

7.969.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 61 (5 trang)