AVTECH

Camera 2 megapixel - IP Avtech model AVM542A

Camera 2 megapixel - IP Avtech model AVM542A

- Cảm biến hình : 1/2.8" Sony CMOS image sensor - H.264- Độ phân giải hình ảnh : 1920x1080 - Độ nhạy..

Đơn giá chưa VAT

7.300.000 đ

Camera 2 megapixel - IP Avtech model AVM565A

Camera 2 megapixel - IP Avtech model AVM565A

- Cảm biến hình : 1/2.9" SONY H.R. image sensor- Chuẩn nén hình ảnh : H.264/MPEG4/MJPEG- Độ phân giả..

Đơn giá chưa VAT

11.376.000 đ

Camera 2 megapixel Avtech model AVM553J/F28F12

Camera 2 megapixel Avtech model AVM553J/F28F12

- Cảm biến hình : 1/2.9" Sony CMOS image sensor- Độ phân giải hình ảnh : 1080 to Cif - Độ nhạy sáng ..

Đơn giá chưa VAT

5.395.000 đ

Camera 2 megapixel giá rẻ h 265 IP Avtech model DGM1104QSP/F36

Camera 2 megapixel giá rẻ h 265 IP Avtech model DGM1104QSP/F36

- Cảm biến hình : 1/2.9" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải hình ảnh : 1920x1080 - Độ nhạy sáng tố..

Đơn giá chưa VAT

2.194.000 đ

Camera 2 megapixel giá rẻ h 265 IP Avtech model DGM1105QSP/F36

Camera 2 megapixel giá rẻ h 265 IP Avtech model DGM1105QSP/F36

- Cảm biến hình : 1/2.9" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải hình ảnh : 1920x1080 - Độ nhạy sáng tố..

Đơn giá chưa VAT

2.194.000 đ

Camera 2 megapixel giá rẻ h 265 IP Avtech model DGM1304QSP

Camera 2 megapixel giá rẻ h 265 IP Avtech model DGM1304QSP

- Cảm biến hình : 1/2.9" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải hình ảnh : 1920x1080- Độ nhạy sáng tối..

Đơn giá chưa VAT

3.617.000 đ

Camera 2 megapixel giá rẻ h 265 IP Avtech model DGM1306QSP

Camera 2 megapixel giá rẻ h 265 IP Avtech model DGM1306QSP

- Cảm biến hình : 1/2.9" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải hình ảnh : 1920x1080- Độ nhạy sáng tối..

Đơn giá chưa VAT

3.455.000 đ

Camera 2 megapixel IP Avtech model AVM503SAP/F38

Camera 2 megapixel IP Avtech model AVM503SAP/F38

- Cảm biến hình : 1/2.8" Sony CMOS image sensor - H.264- Độ phân giải hình ảnh : 1920x1080 - Độ nhạy..

Đơn giá chưa VAT

6.298.000 đ

Camera 2 megapixel IP Avtech model AVM552J/F28F12

Camera 2 megapixel IP Avtech model AVM552J/F28F12

- Cảm biến hình : 1/2.9" Sony CMOS image sensor- Độ phân giải hình ảnh : 1080 to Cif - Độ nhạy sáng ..

Đơn giá chưa VAT

4.369.000 đ

Camera 2 megapixel IP Avtech model DGM2405P/F28

Camera 2 megapixel IP Avtech model DGM2405P/F28

- Cảm biến hình : 1/2.7" SONY CMOS image sensor- Chuẩn nén H.264- Độ phân giải hình ảnh : 1920x1080-..

Đơn giá chưa VAT

3.048.000 đ

Camera 2 megapixel IP Avtech model DGM2605P/F28

Camera 2 megapixel IP Avtech model DGM2605P/F28

- Cảm biến hình : 1/2.7" SONY CMOS image sensor- Chuẩn nén H.264- Độ phân giải hình ảnh : 1920x1080-..

Đơn giá chưa VAT

3.048.000 đ

Camera 5 megapixel ( h 265 ) - IP Avtech model AVM5447

Camera 5 megapixel ( h 265 ) - IP Avtech model AVM5447

- Cảm biến hình : 1/2.9" SONY H.R. image sensor- Chuẩn nén hình ảnh : H.265/MPEG4/MJPEG- Độ phân giả..

Đơn giá chưa VAT

6.988.000 đ

Camera 5 megapixel ( h 265 ) - IP Avtech model AVM5547

Camera 5 megapixel ( h 265 ) - IP Avtech model AVM5547

- Cảm biến hình : 1/2.9" SONY H.R. image sensor- Chuẩn nén hình ảnh : H.265/MPEG4/MJPEG- Độ phân giả..

Đơn giá chưa VAT

6.744.000 đ

Camera 5 megapixel ( h 265 ) - IP Avtech model DGM5406P/F28

Camera 5 megapixel ( h 265 ) - IP Avtech model DGM5406P/F28

- Cảm biến hình : 1/2.9" SONY H.R. image sensor- Chuẩn nén hình ảnh : H.265/MPEG4/MJPEG- Độ phân giả..

Đơn giá chưa VAT

4.388.000 đ

Camera 5 megapixel ( h 265 ) - IP Avtech model DGM5606P/F28

Camera 5 megapixel ( h 265 ) - IP Avtech model DGM5606P/F28

- Cảm biến hình : 1/2.9" SONY H.R. image sensor- Chuẩn nén hình ảnh : H.265/MPEG4/MJPEG- Độ phân giả..

Đơn giá chưa VAT

4.388.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 75 (5 trang)