AVTECH

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model AVM503SAP/F38

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model AVM503SAP/F38

- Cảm biến hình: 1/2.8" Sony CMOS image sensor - H.264- Độ phân giải hình ảnh: 1920x1080 - Độ nhạy s..

Đơn giá chưa VAT

6.298.000 đ

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model AVM542A

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model AVM542A

- Cảm biến hình: 1/2.8" Sony CMOS image sensor - H.264- Độ phân giải hình ảnh: 1920x1080 - Độ nhạy s..

Đơn giá chưa VAT

7.300.000 đ

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model AVM552J/F28F12

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model AVM552J/F28F12

- Cảm biến hình: 1/2.9" Sony CMOS image sensor- Độ phân giải hình ảnh: 1080 to Cif - Độ nhạy sáng tố..

Đơn giá chưa VAT

4.369.000 đ

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model AVM553J/F28F12

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model AVM553J/F28F12

- Cảm biến hình: 1/2.9" Sony CMOS image sensor- Độ phân giải hình ảnh: 1080 to Cif - Độ nhạy sáng tố..

Đơn giá chưa VAT

5.395.000 đ

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model AVM565A

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model AVM565A

- Cảm biến hình: 1/2.9" SONY H.R. image sensor- Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MPEG4/MJPEG- Độ phân giải ..

Đơn giá chưa VAT

11.376.000 đ

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model DGM2405P/F28

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model DGM2405P/F28

- Cảm biến hình: 1/2.7" SONY CMOS image sensor- Chuẩn nén H.264- Độ phân giải hình ảnh: 1920x1080- Đ..

Đơn giá chưa VAT

3.048.000 đ

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model DGM2605P/F28

Camera 2 megapixel chống ngược sáng - push video - phát hiện chuyển động h.264 IP hiệu Avtech model DGM2605P/F28

- Cảm biến hình: 1/2.7" SONY CMOS image sensor- Chuẩn nén H.264- Độ phân giải hình ảnh: 1920x1080- Đ..

Đơn giá chưa VAT

3.048.000 đ

Camera 2 megapixel giá rẻ h.265 IP hiệu Avtech model DGM1104QSP/F36

Camera 2 megapixel giá rẻ h.265 IP hiệu Avtech model DGM1104QSP/F36

- Cảm biến hình: 1/2.9" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải hình ảnh: 1920x1080 - Độ nhạy sáng tối ..

Đơn giá chưa VAT

2.194.000 đ

Camera 2 megapixel giá rẻ h.265 IP hiệu Avtech model DGM1105QSP/F36

Camera 2 megapixel giá rẻ h.265 IP hiệu Avtech model DGM1105QSP/F36

- Cảm biến hình: 1/2.9" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải hình ảnh: 1920x1080 - Độ nhạy sáng tối ..

Đơn giá chưa VAT

2.194.000 đ

Camera 2 megapixel giá rẻ h.265 IP hiệu Avtech model DGM1304QSP

Camera 2 megapixel giá rẻ h.265 IP hiệu Avtech model DGM1304QSP

- Cảm biến hình: 1/2.9" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải hình ảnh: 1920x1080- Độ nhạy sáng tối t..

Đơn giá chưa VAT

3.617.000 đ

Camera 2 megapixel giá rẻ h.265 IP hiệu Avtech model DGM1306QSP

Camera 2 megapixel giá rẻ h.265 IP hiệu Avtech model DGM1306QSP

- Cảm biến hình: 1/2.9" SONY CMOS image sensor- Độ phân giải hình ảnh: 1920x1080- Độ nhạy sáng tối t..

Đơn giá chưa VAT

3.455.000 đ

Camera 5 Megapixel (H.265) - Cân Bằng Sáng, Fixed Lens Avtech DGM5406

Camera 5 Megapixel (H.265) - Cân Bằng Sáng, Fixed Lens Avtech DGM5406

- Cảm biến hình: 1/2.9" SONY H.R. image sensor- Chuẩn nén hình ảnh: H.265/MPEG4/MJPEG- Độ phân giải ..

Đơn giá chưa VAT

2.984.000 đ

Camera 5 Megapixel (H.265) - Cân Bằng Sáng, Fixed Lens Avtech DGM5606

Camera 5 Megapixel (H.265) - Cân Bằng Sáng, Fixed Lens Avtech DGM5606

- Cảm biến hình: 1/2.9" SONY H.R. image sensor- Chuẩn nén hình ảnh: H.265/MPEG4/MJPEG- Độ phân giải ..

Đơn giá chưa VAT

2.984.000 đ

Camera 5 megapixel (h.265) - chống ngược sáng IP hiệu Avtech model AVM5447

Camera 5 megapixel (h.265) - chống ngược sáng IP hiệu Avtech model AVM5447

- Cảm biến hình: 1/2.9" SONY H.R. image sensor- Chuẩn nén hình ảnh: H.265/MPEG4/MJPEG- Độ phân giải ..

Đơn giá chưa VAT

6.988.000 đ

Camera 5 megapixel (h.265) - chống ngược sáng IP hiệu Avtech model AVM5547

Camera 5 megapixel (h.265) - chống ngược sáng IP hiệu Avtech model AVM5547

- Cảm biến hình: 1/2.9" SONY H.R. image sensor- Chuẩn nén hình ảnh: H.265/MPEG4/MJPEG- Độ phân giải ..

Đơn giá chưa VAT

6.744.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 47 (4 trang)