UNIARCH

Camera IP Dome 2.0Mp chuẩn nén Ultra265 Uniarch IPC-D122-PF28 ( 40 )

Camera IP Dome 2.0Mp chuẩn nén Ultra265 Uniarch IPC-D122-PF28 ( 40 )

Camera IP Dome 2.0Mp chuẩn nén Ultra265- 1/2.9" CMOS, ICR, 2.0MP (1920x1080), Max 25fps- Dual stream..

Đơn giá chưa VAT

1.064.000 đ

Camera IP Dome 2.0Mp nén Ultra265 UNV UniArch IPC-D112-PF28 2.0MP

Camera IP Dome 2.0Mp nén Ultra265 UNV UniArch IPC-D112-PF28 2.0MP

Camera IP Dome 2.0Mp chuẩn nén Ultra265- 1/2.9" CMOS , ICR , 2.0MP ( 1920x1080 ) , Max 25fps- Dual s..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Dome 2.0Mp nén Ultra265 UNV UniArch IPC-D112-PF40 2.0MP

Camera IP Dome 2.0Mp nén Ultra265 UNV UniArch IPC-D112-PF40 2.0MP

Camera IP Dome 2.0Mp chuẩn nén Ultra265- 1/2.9" CMOS , ICR , 2.0MP ( 1920x1080 ) , Max 25fps- Dual s..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Dome 2.0Mp nén Ultra265 UNV UniArch IPC-T122-PF28 2.0MP

Camera IP Dome 2.0Mp nén Ultra265 UNV UniArch IPC-T122-PF28 2.0MP

Camera IP Turet 2.0Mp chuẩn nén Ultra265- 1/2.9" CMOS , ICR , 2.0MP ( 1920x1080 ) , Max 25fps- Dual ..

Đơn giá chưa VAT

837.000 đ

Camera IP Dome 2.0Mp nén Ultra265 UNV UniArch IPC-T122-PF40 2.0MP

Camera IP Dome 2.0Mp nén Ultra265 UNV UniArch IPC-T122-PF40 2.0MP

Camera IP Turet 2.0Mp chuẩn nén Ultra265- 1/2.9" CMOS , ICR , 2.0MP ( 1920x1080 ) , Max 25fps- Dual ..

Đơn giá chưa VAT

893.000 đ

Camera IP Dome 2.0Mp Ultra265 Uniarch Uniview IPC-D122-PF28

Camera IP Dome 2.0Mp Ultra265 Uniarch Uniview IPC-D122-PF28

Camera IP Dome 2.0Mp chuẩn nén Ultra265- 1/2.9" CMOS, ICR, 2.0MP (1920x1080), Max 25fps- Dual stream..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Dome 2.0Mp Ultra265 Uniarch Uniview IPC-D312-APKZ

Camera IP Dome 2.0Mp Ultra265 Uniarch Uniview IPC-D312-APKZ

Camera IP Dome 2.0Mp chuẩn nén Ultra265- 1/2.9" CMOS, ICR, 2.0MP (1920x1080), Max 30fps- Dual stream..

Đơn giá chưa VAT

2.613.000 đ

Camera IP Dome 2MP HD LightHunter nén Ultra265 Unview UNV IPC322SB-DF28K-I0

Camera IP Dome 2MP HD LightHunter nén Ultra265 Unview UNV IPC322SB-DF28K-I0

Camera IP Dome 2MP HD LightHunter chuẩn nén Ultra265.- 1/2.8" , 2.0 megapixel , progressive scan , C..

Đơn giá chưa VAT

2.052.000 đ

Camera IP Dome 2MP HD LightHunter nén Ultra265 Unview UNV IPC3612SB-ADF28KM-I0

Camera IP Dome 2MP HD LightHunter nén Ultra265 Unview UNV IPC3612SB-ADF28KM-I0

Camera IP Dome 2MP HD LightHunter chuẩn nén Ultra265.- 1/2.8" , 2.0 megapixel , progressive scan , C..

Đơn giá chưa VAT

1.990.000 đ

Camera IP Dome 2Mpx HD Intelligent LightHunter nén Ultra265 Unview UNV IPC312SB-ADF28K-I0

Camera IP Dome 2Mpx HD Intelligent LightHunter nén Ultra265 Unview UNV IPC312SB-ADF28K-I0

Camera IP Dome 2Mpx HD Intelligent LightHunter chuẩn nén Ultra265.- 1/2.8" , 2.0 megapixel , progres..

Đơn giá chưa VAT

1.899.000 đ

Camera IP Dome 2Mpx HD Intelligent VF LightHunter nén Ultra265 Unview UNV IPC3232SB-ADZK-I0

Camera IP Dome 2Mpx HD Intelligent VF LightHunter nén Ultra265 Unview UNV IPC3232SB-ADZK-I0

Camera IP Dome 2Mpx HD Intelligent VF LightHunter chuẩn nén Ultra265.- 1/2.8" , 2.0 megapixel , prog..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Dome 2Mpx HD LightHunter VF nén Ultra265 Unview UNV IPC3632SB-ADZK-I0

Camera IP Dome 2Mpx HD LightHunter VF nén Ultra265 Unview UNV IPC3632SB-ADZK-I0

Camera IP Dome 2Mpx HD LightHunter VF chuẩn nén Ultra265.- 1/2.8" , 2.0 megapixel , progressive scan..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera IP Dome 3.0Mp chuẩn nén Ultra265 Uniarch IPC-D123-F28-A 3.0MP Ultra265 IK10

Camera IP Dome 3.0Mp chuẩn nén Ultra265 Uniarch IPC-D123-F28-A 3.0MP Ultra265 IK10

Camera IP Dome 3.0Mp chuẩn nén Ultra265- 1/2.9" CMOS, ICR, 3.0MP (2304x1296), Max 20fps- Dual stream..

Đơn giá chưa VAT

862.000 đ

Camera IP Dome 4.0Mp chuẩn nén Ultra265 Uniarch IPC-D124-PF28 ( 40 )

Camera IP Dome 4.0Mp chuẩn nén Ultra265 Uniarch IPC-D124-PF28 ( 40 )

Camera IP Dome 4.0Mp chuẩn nén Ultra265- 1/2.7" CMOS, ICR, 4.0MP (2560x1440), Max 20fps- Dual stream..

Đơn giá chưa VAT

1.609.000 đ

Camera IP Dome 4.0Mp nén Ultra265 UNV UniArch IPC-D114-PF28 4.0MP

Camera IP Dome 4.0Mp nén Ultra265 UNV UniArch IPC-D114-PF28 4.0MP

Camera IP Dome 4.0Mp chuẩn nén Ultra265- 1/2.7" CMOS , ICR , 4.0MP ( 2560x1440 ) , Max 20fps- Dual s..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 79 (6 trang)