J-TECH

Bộ đầu jack BNC và F5 gắn camera Analog

Bộ đầu jack BNC và F5 gắn camera Analog

..

Đơn giá chưa VAT

10,000 đ

Camera Dome hiệu J-Tech HD3206B0 ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Camera Dome hiệu J-Tech HD3206B0 ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Ghi Hình + Ghi Âm + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. Kích thước 9..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera Dome hiệu J-Tech HD3320B0 ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Camera Dome hiệu J-Tech HD3320B0 ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Ghi Hình + Ghi Âm + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. Kí..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Camera Dome hiệu J-Tech SHD3206B ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Camera Dome hiệu J-Tech SHD3206B ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Ghi Hình + Ghi Âm + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. Kích thước 9..

Đơn giá chưa VAT

510,000 đ

Camera Dome hiệu J-Tech SHD3320B ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Camera Dome hiệu J-Tech SHD3320B ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Ghi Hình + Ghi Âm + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. Kí..

Đơn giá chưa VAT

600,000 đ

Camera Dome hiệu J-Tech SHD3320B2 (Chip Sony 2MP/H.265+, TK ~80% HDD)

Camera Dome hiệu J-Tech SHD3320B2 (Chip Sony 2MP/H.265+, TK ~80% HDD)

Ghi Hình + Ghi Âm + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. Kí..

Đơn giá chưa VAT

740,000 đ

Camera Dome hiệu J-Tech SHD3400B ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Camera Dome hiệu J-Tech SHD3400B ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Ghi Hình + Ghi Âm + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. Kí..

Đơn giá chưa VAT

750,000 đ

Camera Dome hiệu J-Tech SHD3400B2 (Chip Sony 2MP/H.265+, TK ~80% HDD)

Camera Dome hiệu J-Tech SHD3400B2 (Chip Sony 2MP/H.265+, TK ~80% HDD)

Ghi Hình + Ghi Âm + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. Kí..

Đơn giá chưa VAT

960,000 đ

Camera Dome hiệu J-Tech SHD3400E ( 5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Camera Dome hiệu J-Tech SHD3400E ( 5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Ghi Hình + Ghi Âm + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. Kí..

Đơn giá chưa VAT

1,480,000 đ

Camera Dome hiệu J-Tech SHD5130B ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Camera Dome hiệu J-Tech SHD5130B ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Ghi Hình + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Φ20mm. Kích thước ..

Đơn giá chưa VAT

660,000 đ

Camera Dome hiệu J-Tech SHD5130B2 (Chip Sony 2MP/H.265+, TK ~80% HDD)

Camera Dome hiệu J-Tech SHD5130B2 (Chip Sony 2MP/H.265+, TK ~80% HDD)

Ghi Hình + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Φ20mm. Kích thước ..

Đơn giá chưa VAT

880,000 đ

Camera Dome hiệu J-Tech SHD5130E ( 5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Camera Dome hiệu J-Tech SHD5130E ( 5MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Ghi Hình + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Φ20mm. Kích thước ..

Đơn giá chưa VAT

1,430,000 đ

Camera Dome hiệu J-Tech SHD5270B ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Camera Dome hiệu J-Tech SHD5270B ( 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Ghi Hình + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động 36 đèn hồng ngọai Φ10mm. Kích thước 93x93x110mm. V..

Đơn giá chưa VAT

620,000 đ

Camera Dome hiệu J-Tech SHD5270B2 (Chip Sony 2MP/H.265+, TK ~80% HDD)

Camera Dome hiệu J-Tech SHD5270B2 (Chip Sony 2MP/H.265+, TK ~80% HDD)

Ghi Hình + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động 36 đèn hồng ngọai Φ10mm. Kích thước 93x93x110mm. V..

Đơn giá chưa VAT

760,000 đ

Camera Dome hiệu J-Tech SHDP3400B (Poe, 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Camera Dome hiệu J-Tech SHDP3400B (Poe, 2MP/H.265+, Tiết kiệm ~80% HDD )

Ghi Hình + Ghi Âm + Gởi tin nhắn cảnh báo có chuyển động Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. Kí..

Đơn giá chưa VAT

870,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 117 (8 trang)