VANTECH

Camera IP Vantech VBBHX-R128168

Camera IP Vantech VBBHX-R128168

Camera IP Vantech VBBHX-R128168..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy chủ ghi hình thông minh 64 kênh Vantech VX-ST08128T

Máy chủ ghi hình thông minh 64 kênh Vantech VX-ST08128T

Máy chủ ghi hình thông minh 64 kênh Vantech VX-ST08128T..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 128 kênh Vantech VPH-12808RS

Server ghi hình camera IP 128 kênh Vantech VPH-12808RS

- Hệ điều hành Windows 10.- Phần mềm quản lý tập trung VCMS (Vantech Central Management System) với ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 128 kênh Vantech VPH-12816RS

Server ghi hình camera IP 128 kênh Vantech VPH-12816RS

Server ghi hình camera IP 128 kênh VANTECH VPH-12816RS- Hệ điều hành Windows 10.- Phần mềm quản lý t..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 128 kênh Vantech VPH-12824RS

Server ghi hình camera IP 128 kênh Vantech VPH-12824RS

Server ghi hình camera IP 128 kênh VANTECH VPH-12824RS- Hệ điều hành Windows 10.- Phần mềm quản lý t..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 128 kênh Vantech VPH-12836RS

Server ghi hình camera IP 128 kênh Vantech VPH-12836RS

Server ghi hình camera IP 128 kênh VANTECH VPH-12836RS- Hệ điều hành Windows 10.- Phần mềm quản lý t..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 128 kênh Vantech VPH-12848RS

Server ghi hình camera IP 128 kênh Vantech VPH-12848RS

- Hệ điều hành Windows 10.- Phần mềm quản lý tập trung VCMS (Vantech Central Management System) với ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 128 kênh Vantech VPH-12860RS

Server ghi hình camera IP 128 kênh Vantech VPH-12860RS

- Hệ điều hành Windows 10.- Phần mềm quản lý tập trung VCMS (Vantech Central Management System) với ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 256 kênh Vantech VPH-25608RS

Server ghi hình camera IP 256 kênh Vantech VPH-25608RS

- Hệ điều hành Windows 10.- Phần mềm quản lý tập trung VCMS (Vantech Central Management System) với ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 256 kênh Vantech VPH-25616RS

Server ghi hình camera IP 256 kênh Vantech VPH-25616RS

- Hệ điều hành Windows 10.- Phần mềm quản lý tập trung VCMS (Vantech Central Management System) với ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 256 kênh Vantech VPH-25624RS

Server ghi hình camera IP 256 kênh Vantech VPH-25624RS

- Hệ điều hành Windows 10.- Phần mềm quản lý tập trung VCMS (Vantech Central Management System) với ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 256 kênh Vantech VPH-25636RS

Server ghi hình camera IP 256 kênh Vantech VPH-25636RS

- Hệ điều hành Windows 10.- Phần mềm quản lý tập trung VCMS (Vantech Central Management System) với ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 256 kênh Vantech VPH-25648RS

Server ghi hình camera IP 256 kênh Vantech VPH-25648RS

- Hệ điều hành Windows 10.- Phần mềm quản lý tập trung VCMS (Vantech Central Management System) với ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 256 kênh Vantech VPH-25660RS

Server ghi hình camera IP 256 kênh Vantech VPH-25660RS

- Hệ điều hành Windows 10.- Phần mềm quản lý tập trung VCMS (Vantech Central Management System) với ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server ghi hình camera IP 256CH 4K AI Network Server Vantech VHX-N8256R16

Server ghi hình camera IP 256CH 4K AI Network Server Vantech VHX-N8256R16

256CH 4K AI Network Server Vantech VHX-N8256R16..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 22 (2 trang)