PANASONIC

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R3600V

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R3600V

R330 Server, No HDD (HDD add in local)..

Đơn giá chưa VAT

147,330,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R3602S

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R3602S

R330 Server, 6TB HDD x 2..

Đơn giá chưa VAT

170,660,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R3603S

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R3603S

R330 Server, 6TB HDD x 3..

Đơn giá chưa VAT

190,030,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5600S

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5600S

R530 Server for DAS integration, No HDD for recording..

Đơn giá chưa VAT

249,940,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5604R

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5604R

R530 Server with 6TB HDD x 4 support Raid5 recording..

Đơn giá chưa VAT

299,490,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5604S

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5604S

R530 Server with 6TB HDD x 4..

Đơn giá chưa VAT

299,490,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5606R

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5606R

R530 Server with 6 units of 6TB HDD for Raid5 recording..

Đơn giá chưa VAT

345,130,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5606S

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5606S

R530 Server with 6TB HDD x 6..

Đơn giá chưa VAT

345,130,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5800S

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5800S

R540 Server for DAS integration, No HDD for recording..

Đơn giá chưa VAT

296,280,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5804R

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5804R

R540 Server with 8TB HDD x 4..

Đơn giá chưa VAT

372,610,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5805R

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5805R

R540 Server with 8TB HDD x 5..

Đơn giá chưa VAT

394,300,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5806R

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5806R

R540 Server with 8TB HDD x 6..

Đơn giá chưa VAT

416,000,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5807R

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5807R

R540 Server with 8TB HDD x 7..

Đơn giá chưa VAT

437,700,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5808R

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5808R

R540 Server with 8TB HDD x 8..

Đơn giá chưa VAT

459,400,000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5809R

Máy chủ lưu trữ cho camera PANASONIC PV-R5809R

R540 Server with 8TB HDD x 9..

Đơn giá chưa VAT

481,100,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 34 (3 trang)