PANASONIC

Hộp kết nối I/O thiết bị Panasonic A08-US (EU/ AU/ UK/ JP)

Hộp kết nối I/O thiết bị Panasonic A08-US (EU/ AU/ UK/ JP)

Digital Input and Relay Nologo Box with Ethernet Converter, 8 digital input channels, 8 relay output..

Đơn giá chưa VAT

7.709.000 đ

Hộp kết nối I/O thiết bị Panasonic SCB-C31A-US (EU/ AU/ UK/ JP)

Hộp kết nối I/O thiết bị Panasonic SCB-C31A-US (EU/ AU/ UK/ JP)

Nologo RS232 to Etherner Converter w/ NUUO Carton..

Đơn giá chưa VAT

4.589.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R3600V

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R3600V

R330 Server, No HDD (HDD add in local)..

Đơn giá chưa VAT

147.330.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R3602S

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R3602S

R330 Server, 6TB HDD x 2..

Đơn giá chưa VAT

170.660.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R3603S

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R3603S

R330 Server, 6TB HDD x 3..

Đơn giá chưa VAT

190.030.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5600S

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5600S

R530 Server for DAS integration, No HDD for recording..

Đơn giá chưa VAT

249.940.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5604R

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5604R

R530 Server with 6TB HDD x 4 support Raid5 recording..

Đơn giá chưa VAT

299.490.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5604S

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5604S

R530 Server with 6TB HDD x 4..

Đơn giá chưa VAT

299.490.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5606R

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5606R

R530 Server with 6 units of 6TB HDD for Raid5 recording..

Đơn giá chưa VAT

345.130.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5606S

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5606S

R530 Server with 6TB HDD x 6..

Đơn giá chưa VAT

345.130.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5800S

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5800S

R540 Server for DAS integration, No HDD for recording..

Đơn giá chưa VAT

296.280.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5804R

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5804R

R540 Server with 8TB HDD x 4..

Đơn giá chưa VAT

372.610.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5805R

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5805R

R540 Server with 8TB HDD x 5..

Đơn giá chưa VAT

394.300.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5806R

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5806R

R540 Server with 8TB HDD x 6..

Đơn giá chưa VAT

416.000.000 đ

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5807R

Máy chủ lưu trữ cho camera Panasonic PV-R5807R

R540 Server with 8TB HDD x 7..

Đơn giá chưa VAT

437.700.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 67 (5 trang)