AVTECH

HDMI matrix Avtech model HDM02

HDMI matrix Avtech model HDM02

HDMI matrix..

Đơn giá chưa VAT

11,978,000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model AVH1104EU)

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model AVH1104EU)

- Đầu ghi hình IP 4 Kênh 4 Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up t..

Đơn giá chưa VAT

5,413,000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model AVH1109

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model AVH1109

- Đầu ghi hình IP 9 Kênh 8 Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nénH.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to..

Đơn giá chưa VAT

6,638,000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model AVH2116

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model AVH2116

- Đầu ghi hình IP 16 Kênh 8 Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up ..

Đơn giá chưa VAT

11,574,000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model AVH8536

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model AVH8536

- Đầu ghi hình IP 36 Kênh Up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to 3840 x 21..

Đơn giá chưa VAT

27,328,000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model DGH1104

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model DGH1104

- Đầu ghi hình IP 4 Kênh 4 Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up t..

Đơn giá chưa VAT

4,073,000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model DGH1109

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model DGH1109

- Đầu ghi hình IP 8 Kênh 8 Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up t..

Đơn giá chưa VAT

5,836,000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model DGH2116

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model DGH2116

- Đầu ghi hình IP 16 Kênh 8 Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up ..

Đơn giá chưa VAT

9,522,000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model DGH8536-L

Đầu ghi hình IP - push video on cms & mobile Avtech model DGH8536-L

- Đầu ghi hình IP 36 Kênh Upto 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to 3840 x 216..

Đơn giá chưa VAT

20,478,000 đ

Đầu ghi hình IP - Push video on cms & mobile hiệu Avtech model AVH1109EU)

Đầu ghi hình IP - Push video on cms & mobile hiệu Avtech model AVH1109EU)

- Đầu ghi hình IP 9 Kênh 8 Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nénH.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to..

Đơn giá chưa VAT

6,624,000 đ

Đầu ghi hình IP - Push video on cms & mobile hiệu Avtech model AVH304EA

Đầu ghi hình IP - Push video on cms & mobile hiệu Avtech model AVH304EA

- Đầu ghi hình IP 4 Kênh 4 Port POE, 3 Megapixel- Chuẩn nénH.264- Cổng ra video: HDMI-1: Up to 3840 ..

Đơn giá chưa VAT

6,257,000 đ

Đầu ghi hình IP - Push video on cms & mobile hiệu Avtech model AVH364

Đầu ghi hình IP - Push video on cms & mobile hiệu Avtech model AVH364

- Đầu ghi hình 64 kênh IP - H.264 - Cổng ra video: HDMI, output 1920 x 1080- Cổng vào video: 1 cổng ..

Đơn giá chưa VAT

48,350,000 đ

Đầu ghi hình IP - Push video on cms & mobile hiệu Avtech model AVH517

Đầu ghi hình IP - Push video on cms & mobile hiệu Avtech model AVH517

- Đầu ghi hình IP 16 Kênh UP to 5 Megapixel- Chuẩn nénH.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to 3840 x 216..

Đơn giá chưa VAT

14,139,000 đ

Đầu ghi hình IP - Push video on cms & mobile hiệu Avtech model AVH8516

Đầu ghi hình IP - Push video on cms & mobile hiệu Avtech model AVH8516

- Đầu ghi hình IP 16 Kênh Up to 5 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to 3840 x 21..

Đơn giá chưa VAT

17,470,000 đ

Đầu ghi hình IP - Push video on cms & mobile hiệu Avtech model DGH8536

Đầu ghi hình IP - Push video on cms & mobile hiệu Avtech model DGH8536

- Đầu ghi hình IP 36 Kênh Upto 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to 3840 x 216..

Đơn giá chưa VAT

23,972,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 trang)