AVTECH

HDMI matrix Avtech model HDM02

HDMI matrix Avtech model HDM02

HDMI matrix..

Đơn giá chưa VAT

11.978.000 đ

Đầu Ghi Hình Ip - Giá Rẻ None Poe - Poe Avtech DGH1103(EU)

Đầu Ghi Hình Ip - Giá Rẻ None Poe - Poe Avtech DGH1103(EU)

- Đầu ghi hình IP 4 Kênh , up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to 3840 x 2..

Đơn giá chưa VAT

2.048.000 đ

Đầu Ghi Hình Ip - Giá Rẻ None Poe - Poe Avtech DGH1104(EU)

Đầu Ghi Hình Ip - Giá Rẻ None Poe - Poe Avtech DGH1104(EU)

- Đầu ghi hình IP 4 Kênh 4 Lan Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: ..

Đơn giá chưa VAT

2.909.000 đ

Đầu Ghi Hình Ip - Giá Rẻ None Poe - Poe Avtech DGH1108(EU)

Đầu Ghi Hình Ip - Giá Rẻ None Poe - Poe Avtech DGH1108(EU)

- Đầu ghi hình IP 9 Kênh, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to 3840 x 21..

Đơn giá chưa VAT

2.662.000 đ

Đầu Ghi Hình Ip - Giá Rẻ None Poe - Poe Avtech DGH1109(EU)

Đầu Ghi Hình Ip - Giá Rẻ None Poe - Poe Avtech DGH1109(EU)

- Đầu ghi hình IP 9 Kênh, 8 Lan Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1:..

Đơn giá chưa VAT

4.055.000 đ

Đầu Ghi Hình Ip - Giá Rẻ None Poe - Poe Avtech DGH2115(EU)

Đầu Ghi Hình Ip - Giá Rẻ None Poe - Poe Avtech DGH2115(EU)

- Đầu ghi hình IP 16 Kênh, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to 3840 x 2..

Đơn giá chưa VAT

3.277.000 đ

Đầu Ghi Hình Ip - Giá Rẻ None Poe - Poe Avtech DGH2116(EU)

Đầu Ghi Hình Ip - Giá Rẻ None Poe - Poe Avtech DGH2116(EU)

- Đầu ghi hình IP 16 Kênh, 8 Lan Port POE+1 Lan Port, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra vi..

Đơn giá chưa VAT

6.173.000 đ

Đầu Ghi Hình Ip - Push Video - Gởi Video Qua Phần Mềm, Điện Thoại Avtech AVH1109(EU)

Đầu Ghi Hình Ip - Push Video - Gởi Video Qua Phần Mềm, Điện Thoại Avtech AVH1109(EU)

- Đầu ghi hình IP 9 Kênh 8 Lan Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nénH.265- Cổng ra video: HDMI-1: U..

Đơn giá chưa VAT

5.543.000 đ

Đầu Ghi Hình Ip - Push Video - Gởi Video Qua Phần Mềm, Điện Thoại Avtech AVH2116(EU)

Đầu Ghi Hình Ip - Push Video - Gởi Video Qua Phần Mềm, Điện Thoại Avtech AVH2116(EU)

- Đầu ghi hình IP 16 Kênh 8 Port POE +1 Lan Port , up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video..

Đơn giá chưa VAT

7.543.000 đ

Đầu Ghi Hình Ip - Push Video - Gởi Video Qua Phần Mềm, Điện Thoại Avtech DGH8536L

Đầu Ghi Hình Ip - Push Video - Gởi Video Qua Phần Mềm, Điện Thoại Avtech DGH8536L

- Đầu ghi hình IP 36 Kênh Upto 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to 3840 x 216..

Đơn giá chưa VAT

16.345.000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms và mobile Avtech model AVH1104EU)

Đầu ghi hình IP - push video on cms và mobile Avtech model AVH1104EU)

- Đầu ghi hình IP 4 Kênh 4 Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up t..

Đơn giá chưa VAT

3.514.000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms và mobile Avtech model AVH1109

Đầu ghi hình IP - push video on cms và mobile Avtech model AVH1109

- Đầu ghi hình IP 9 Kênh 8 Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nénH.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to..

Đơn giá chưa VAT

6.638.000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms và mobile Avtech model AVH2116

Đầu ghi hình IP - push video on cms và mobile Avtech model AVH2116

- Đầu ghi hình IP 16 Kênh 8 Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up ..

Đơn giá chưa VAT

11.574.000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms và mobile Avtech model AVH8536

Đầu ghi hình IP - push video on cms và mobile Avtech model AVH8536

- Đầu ghi hình IP 36 Kênh Up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up to 3840 x 21..

Đơn giá chưa VAT

20.895.000 đ

Đầu ghi hình IP - push video on cms và mobile Avtech model DGH1104

Đầu ghi hình IP - push video on cms và mobile Avtech model DGH1104

- Đầu ghi hình IP 4 Kênh 4 Port POE, up to 8 Megapixel- Chuẩn nén H.265- Cổng ra video: HDMI-1: Up t..

Đơn giá chưa VAT

4.073.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 24 (2 trang)