HONEYWELL

Đầu ghi HONEYWELL 08 kênh model HEN08103

Đầu ghi HONEYWELL 08 kênh model HEN08103

- Đầu ghi IP 8 kênh - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H264/ M.jpg - Chế độ..

Đơn giá chưa VAT

10,850,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 08 kênh model HEN08103L

Đầu ghi HONEYWELL 08 kênh model HEN08103L

- Đầu ghi IP 8 kênh-Không có POE - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/M..

Đơn giá chưa VAT

6,510,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 08 kênh model HEN08104

Đầu ghi HONEYWELL 08 kênh model HEN08104

- Đầu ghi IP 8 kênh - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/M.jpg/MPEG4 - ..

Đơn giá chưa VAT

13,200,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 16 kênh model HEN16103

Đầu ghi HONEYWELL 16 kênh model HEN16103

- Đầu ghi IP 16 kênh - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H264/ M.jpg - Chế đ..

Đơn giá chưa VAT

12,470,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 16 kênh model HEN16103L

Đầu ghi HONEYWELL 16 kênh model HEN16103L

- Đầu ghi IP 16 kênh-Không có POE - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/..

Đơn giá chưa VAT

9,220,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 16 kênh model HEN16104

Đầu ghi HONEYWELL 16 kênh model HEN16104

- Đầu ghi IP 16 kênh - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/M.jpg/MPEG4 -..

Đơn giá chưa VAT

14,370,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 16 kênh model HEN16204

Đầu ghi HONEYWELL 16 kênh model HEN16204

- Đầu ghi IP 16 kênh - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/M.jpg/MPEG4 -..

Đơn giá chưa VAT

21,240,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 16 kênh model HEN16304

Đầu ghi HONEYWELL 16 kênh model HEN16304

- Đầu ghi IP 16 kênh - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/M.jpg/MPEG4 -..

Đơn giá chưa VAT

27,030,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 32 kênh model HEN32103L

Đầu ghi HONEYWELL 32 kênh model HEN32103L

- Đầu ghi IP 32 kênh-Không có POE - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/..

Đơn giá chưa VAT

10,900,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 32 kênh model HEN32104

Đầu ghi HONEYWELL 32 kênh model HEN32104

- Đầu ghi IP 32 kênh - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/M.jpg/MPEG4 -..

Đơn giá chưa VAT

16,900,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 32 kênh model HEN32204

Đầu ghi HONEYWELL 32 kênh model HEN32204

- Đầu ghi IP 32 kênh - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/M.jpg/MPEG4 -..

Đơn giá chưa VAT

24,150,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 32 kênh model HEN32304

Đầu ghi HONEYWELL 32 kênh model HEN32304

- Đầu ghi IP 32 kênh/Đầu ra video: 2 HDMI; 1 VGA - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ả..

Đơn giá chưa VAT

47,110,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 4 kênh model HEN04103

Đầu ghi HONEYWELL 4 kênh model HEN04103

- Đầu ghi IP 4 kênh - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H264/ M.jpg - Chế độ..

Đơn giá chưa VAT

8,500,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 4 kênh model HEN04103L

Đầu ghi HONEYWELL 4 kênh model HEN04103L

- Đầu ghi IP 4 kênh- Không có POE - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H264/ ..

Đơn giá chưa VAT

5,600,000 đ

Đầu ghi HONEYWELL 64 kênh model HEN64204

Đầu ghi HONEYWELL 64 kênh model HEN64204

- Đầu ghi IP 64 kênh - Hệ điều hành: Emberdded LINUX - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/M.jpg/MPEG4 -..

Đơn giá chưa VAT

26,260,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 16 (2 trang)