PROVISION

Đầu ghi hình camera 128CH 8MP NVR Provision NVR8-128RT(3U)

Đầu ghi hình camera 128CH 8MP NVR Provision NVR8-128RT(3U)

Input : 128 Channel (Via Network) • Output : HDMI(4K) x 2 dual display mode• 3U Case, 16 HDD - Hot S..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình camera 16CH 8MP Face Recognition NVR Provision NVR8-16400FA(1U)

Đầu ghi hình camera 16CH 8MP Face Recognition NVR Provision NVR8-16400FA(1U)

Input : 16 Channel (Via Network) • Output : HDMI/VGA • 1U Case, 2 HDD • Audio In/Out • Alarm In/Out ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình camera 16CH 8MP Face Recognition PoE NVR Provision NVR8-16400PFA(1U)

Đầu ghi hình camera 16CH 8MP Face Recognition PoE NVR Provision NVR8-16400PFA(1U)

Input : 16 Channel (Via POE/Network) • Output : HDMI/VGA • 1U Case, 2 HDD • Audio In/Out • Alarm In/..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình camera 32CH 8MP Face Recognition NVR Provision NVR8-32800F(1U)

Đầu ghi hình camera 32CH 8MP Face Recognition NVR Provision NVR8-32800F(1U)

Input : 32 Channel (Via Network) • Output : HDMI(4K), VGA • 1U Case, 2 HDD • Audio In/Out • 1000Mbps..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình camera 32CH 8MP Face Recognition NVR Provision NVR8-32800F(2U)

Đầu ghi hình camera 32CH 8MP Face Recognition NVR Provision NVR8-32800F(2U)

Input : 32 Channel (Via Network) • Output : HDMIx2(4K), VGA • 2U Case, 8 HDD • Audio In/Out • Alarm ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình camera 32CH 8MP Face Recognition NVR Provision NVR8-32800RFA(2U)

Đầu ghi hình camera 32CH 8MP Face Recognition NVR Provision NVR8-32800RFA(2U)

Input : 32 Channel (Via Network) • Output : 2xHDMI + VGA • 1U Case, 2 HDD with RAID • Audio In/Out •..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình camera 32CH 8MP Face Recognition NVR with Alarms Provision NVR8-32800FA(1U)

Đầu ghi hình camera 32CH 8MP Face Recognition NVR with Alarms Provision NVR8-32800FA(1U)

Provision-ISR NVR8-32800FA(1U) is a high-performance network video recorder supporting Face Recognit..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình camera 32CH 8MP PoE Face Recognition NVR Provision NVR8-32800F-16P(2U)

Đầu ghi hình camera 32CH 8MP PoE Face Recognition NVR Provision NVR8-32800F-16P(2U)

Input : 16 Channel (Via Network) + 16 Channel (Via PoE/Network) • Output : HDMI(4K), VGA • 2U Case, ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình camera 64CH 8MP NVR Provision NVR5-641600(2U)

Đầu ghi hình camera 64CH 8MP NVR Provision NVR5-641600(2U)

Input : 64 Channel (Via Network) • Output : HDMIx2(4K), VGA • 2U Case, 8 HDD • Audio In/Out • Alarm ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình camera new big 1U front + CP Provision NVR8-16400AN(1U)

Đầu ghi hình camera new big 1U front + CP Provision NVR8-16400AN(1U)

8MP 16CH NVR with alarms, check point protection, and NDAA compliance..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình H.265 Stand Alone NVR, 16CH 8MP at 25fps. 1U case Provision NVR8-16400A ( 1U )

Đầu ghi hình H.265 Stand Alone NVR, 16CH 8MP at 25fps. 1U case Provision NVR8-16400A ( 1U )

H.265 Stand Alone NVR, 16CH 8MP at 25fps. 1U caseMax Resolution8MP, Bandwidth112Mbps/112Mbps, No. of..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình H.265 Stand Alone NVR, 4CH 5MP at 25fps. MM case Provision NVR5-4100X+ ( MM )

Đầu ghi hình H.265 Stand Alone NVR, 4CH 5MP at 25fps. MM case Provision NVR5-4100X+ ( MM )

H.265 Stand Alone NVR, 4CH 5MP at 25fps. MM caseMax Resolution5MP, Bandwidth32Mbps/32Mbps, No. of Ch..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình H.265 Stand Alone NVR, 64CH 8MP, 2U case Provision NVR8-641600R ( 2U )

Đầu ghi hình H.265 Stand Alone NVR, 64CH 8MP, 2U case Provision NVR8-641600R ( 2U )

H.265 Stand Alone NVR, 64CH 8MP, 2U caseMax Resolution8MP, Bandwidth320Mbps/320Mbps, No. of Channels..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi hình H.265 Stand Alone NVR, 8CH PoE 8MP at 25fps. Small 1U case Provision NVR8-8200PFA

Đầu ghi hình H.265 Stand Alone NVR, 8CH PoE 8MP at 25fps. Small 1U case Provision NVR8-8200PFA

H.265 Stand Alone NVR, 8CH PoE 8MP at 25fps. Small 1U caseMax Resolution8MP, Bandwidth80Mbps/80Mbps,..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 23 (2 trang)