KBVISION

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KA-NS6403

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KA-NS6403

● Đầu ghi hình NVR PoE 64 kênh IP ● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp● Chuẩn nén hình ..

Đơn giá chưa VAT

49,839,000 đ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KAP-864N

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KAP-864N

● Đầu ghi hình NVR PoE 64 kênh IP ● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp● Chuẩn nén hình ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KAP-ND864P0

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KAP-ND864P0

● Đầu ghi hình NVR PoE 64 kênh IP ● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp● Chuẩn nén hình ..

Đơn giá chưa VAT

149,516,000 đ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KA-NS12816

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KA-NS12816

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps. Intel® i7® processor, h..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KA-NS12824

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KA-NS12824

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps. Intel® i7® processor, h..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KAP-SS128C16

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KAP-SS128C16

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps. Intel® i7® processor, h..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KAP-SS512C24

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KAP-SS512C24

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps. Intel® i7® processor, h..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KAS-128C

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KAS-128C

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps. Intel® i7® processor, h..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KAS-512C

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps Kbvision model KAS-512C

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps. Intel® i7® processor, h..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý Kbvision model KH- ST512sR

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý Kbvision model KH- ST512sR

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý. 64-bit high-performance Int..

Đơn giá chưa VAT

75,491,000 đ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý Kbvision model KH--ST768R

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý Kbvision model KH--ST768R

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý. 64-bit high-performance Int..

Đơn giá chưa VAT

219,877,000 đ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý Kbvision model KH-E1008

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý Kbvision model KH-E1008

. Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA. Kích thước Case chuẩn 1.5U 19-Inch. Hỗ trợ cổng eSATA và ..

Đơn giá chưa VAT

7,109,000 đ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý Kbvision model KH-ST128R

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý Kbvision model KH-ST128R

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý. Kích thước Case chuẩn 3U, 1..

Đơn giá chưa VAT

54,969,000 đ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý Kbvision model KH-ST512R

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý Kbvision model KH-ST512R

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý. 64-bit high-performance Int..

Đơn giá chưa VAT

120,932,000 đ

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý Kbvision model KH-SV2000

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý Kbvision model KH-SV2000

. Intel core i5, 64 bits 4 Core processor, Memory 8GB DDR3. Hỗ trợ 4 RJ-45 Ports(10/100/1000Mbps ), ..

Đơn giá chưa VAT

138,522,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 176 (12 trang)