KBVISION

 Server lưu trữ dùng ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý KBVision KR-F320-24

Server lưu trữ dùng ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý KBVision KR-F320-24

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý. 64-bit high-performance Int..

Đơn giá chưa VAT

114.741.000 đ

 Server lưu trữ dùng ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý KBVision KR-F320-36

Server lưu trữ dùng ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý KBVision KR-F320-36

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý. 64-bit high-performance Int..

Đơn giá chưa VAT

183.155.000 đ

 Server lưu trữ dùng ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý KBVision KR-F512-48

Server lưu trữ dùng ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý KBVision KR-F512-48

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý. 64-bit high-performance Int..

Đơn giá chưa VAT

332.984.000 đ

 Đầu ghi hình NVR 128 kênh KBVision KR-E4K98128NR

Đầu ghi hình NVR 128 kênh KBVision KR-E4K98128NR

. Đầu ghi hình NVR 128 kênh. Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 384..

Đơn giá chưa VAT

83.242.000 đ

 Đầu ghi hình NVR 256 kênh KBVision KR-F4K924256NR

Đầu ghi hình NVR 256 kênh KBVision KR-F4K924256NR

. Đầu ghi hình NVR 256 kênh. Cổng vào: 256 kênh 1.0Mp /128 kênh 2.0Mp, băng thông tối đa 512Mbps. Cổ..

Đơn giá chưa VAT

264.928.000 đ

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 128 camera KBVision KA-NS6403

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 128 camera KBVision KA-NS6403

● Đầu ghi hình NVR PoE 64 kênh IP ● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp● Chuẩn nén hình ..

Đơn giá chưa VAT

48.862.000 đ

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 128 camera KBVision KAP-864N

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 128 camera KBVision KAP-864N

● Đầu ghi hình NVR PoE 64 kênh IP ● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp● Chuẩn nén hình ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 128 camera KBVision KAP-ND864P0

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 128 camera KBVision KAP-ND864P0

● Đầu ghi hình NVR PoE 64 kênh IP ● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp● Chuẩn nén hình ..

Đơn giá chưa VAT

146.584.000 đ

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 512 camera KBVision KA-NS12816

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 512 camera KBVision KA-NS12816

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps. Intel® i7® processor, h..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 512 camera KBVision KA-NS12824

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 512 camera KBVision KA-NS12824

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps. Intel® i7® processor, h..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 512 camera KBVision KAP-SS128C16

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 512 camera KBVision KAP-SS128C16

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps. Intel® i7® processor, h..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 512 camera KBVision KAP-SS512C24

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 512 camera KBVision KAP-SS512C24

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps. Intel® i7® processor, h..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 512 camera KBVision KAS-128C

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 512 camera KBVision KAS-128C

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps. Intel® i7® processor, h..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 512 camera KBVision KAS-512C

Server lưu trữ dùng ghi hình cho 512 camera KBVision KAS-512C

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 512 camera băng thông lên đến 600Mbps. Intel® i7® processor, h..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Server lưu trữ dùng ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý KBVision KH- ST512sR

Server lưu trữ dùng ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý KBVision KH- ST512sR

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera kết hợp với server quản lý. 64-bit high-performance Int..

Đơn giá chưa VAT

74.011.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 236 (16 trang)