J-TECH

Đầu ghi IP J-Tech HD2008 ( H.264+ )

Đầu ghi IP J-Tech HD2008 ( H.264+ )

Chuẩn nén mới H.264+ giúp tiết kiệm ~40% dung lượng HDD.. 8CH IP 1~1.3MP / 4CH IP 2MP. Xem lại (play..

Đơn giá chưa VAT

640.000 đ

Đầu ghi IP J-Tech HD2012 ( H.264+ )

Đầu ghi IP J-Tech HD2012 ( H.264+ )

Chuẩn nén mới H.264+ giúp tiết kiệm ~40% dung lượng HDD.. 12CH IP 1~1.3MP / 8CH IP 2MP. Xem lại (pla..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi IP J-Tech HD2016 ( 2xSata / H.264+ )

Đầu ghi IP J-Tech HD2016 ( 2xSata / H.264+ )

Chuẩn nén mới H.264+ giúp tiết kiệm ~40% dung lượng HDD.. 16CH IP 2.0MP / 4CH IP 5MP. Xem lại (playb..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi IP J-Tech HD2032 ( 2xSata / H.264+ )

Đầu ghi IP J-Tech HD2032 ( 2xSata / H.264+ )

Chuẩn nén mới H.264+ giúp tiết kiệm ~40% dung lượng HDD.. 32CH IP 2.0MP / 16CH IP 4MP / 8 IP 5MP Xem..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi IP J-Tech HD2032C ( 4xSata / H.264+ )

Đầu ghi IP J-Tech HD2032C ( 4xSata / H.264+ )

Chuẩn nén mới H.264+ giúp tiết kiệm ~40% dung lượng HDD.. 32CH IP 2.0MP / 16CH IP 4MP / 8CH IP 5MP X..

Đơn giá chưa VAT

3.250.000 đ

Đầu ghi IP J-Tech HD5032 ( 4K / H265+ )

Đầu ghi IP J-Tech HD5032 ( 4K / H265+ )

Chuẩn nén mới H.265+ giúp tiết kiệm ~80% dung lượng HDD.. 32CH IP 2MP / 25CH IP 5MP / 8CH 8MP. Xem l..

Đơn giá chưa VAT

1.553.000 đ

Đầu ghi IP J-Tech HD6032 ( 4K / H265+ / 4Sata )

Đầu ghi IP J-Tech HD6032 ( 4K / H265+ / 4Sata )

Chuẩn nén mới H.265+ giúp tiết kiệm ~80% dung lượng HDD.. 32CH IP 4MP . Xem lại (playback) 16 kênh. ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi IP J-Tech HD6164 ( 4K / H265 / 8Sata)

Đầu ghi IP J-Tech HD6164 ( 4K / H265 / 8Sata)

Chuẩn nén mới H.265+ giúp tiết kiệm ~80% dung lượng HDD.. 64CH IP 2MP / 36CH IP 34MP / 24CH 5MP. Xem..

Đơn giá chưa VAT

17.161.000 đ

Đầu ghi IP J-Tech HD6208 ( H265+ )

Đầu ghi IP J-Tech HD6208 ( H265+ )

Chuẩn nén mới H.265+ giúp tiết kiệm ~80% dung lượng HDD.. 8CH IP 4MP . Xem lại (playback) 1 kênh. Ph..

Đơn giá chưa VAT

625.000 đ

Đầu ghi IP J-Tech HD6216 ( H265+ )

Đầu ghi IP J-Tech HD6216 ( H265+ )

Chuẩn nén mới H.265+ giúp tiết kiệm ~80% dung lượng HDD.. 16CH IP 25MP . Xem lại (playback) 2 kênh. ..

Đơn giá chưa VAT

709.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 trang)