HUAWEI

Đầu ghi IP chuyên dụng Huawei 16 kênh VCN510-16

Đầu ghi IP chuyên dụng Huawei 16 kênh VCN510-16

High Performance and Flexible Applications* Supports 8* network video access and 128 Mbit/s video in..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi IP chuyên dụng Huawei 16 kênh VCN510-16P

Đầu ghi IP chuyên dụng Huawei 16 kênh VCN510-16P

High Performance and Flexible Applications* Supports 16* network video access and 256 Mbit/s video i..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi IP chuyên dụng Huawei 32 kênh VCN520-32

Đầu ghi IP chuyên dụng Huawei 32 kênh VCN520-32

High Performance and Flexible Applications* Supports 16* network video access and 256 Mbit/s video i..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi IP chuyên dụng Huawei 64 kênh VCN540-64

Đầu ghi IP chuyên dụng Huawei 64 kênh VCN540-64

High Performance and Flexible Applications* Supports 32* network video access and 320 Mbit/s video i..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi IP chuyên dụng Huawei 8 kênh VCN510-8

Đầu ghi IP chuyên dụng Huawei 8 kênh VCN510-8

Vehicle Recognition Softlight Bullet Camera*1/1.8" progressive scan CMOS* Built* NPU neural network ..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Đầu ghi IP chuyên dụng Huawei 8 kênh VCN510-8P

Đầu ghi IP chuyên dụng Huawei 8 kênh VCN510-8P

High Performance and Flexible Applications* Supports 8* network video access and 128 Mbit/s video in..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 trang)