VDTECH

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-2700 2M/1 5 in 1 04 Kênh

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-2700 2M/1 5 in 1 04 Kênh

-Hệ điều hành : Embedded Linux-Chuẩn nén hình : H264-Chuẩn nén âm thanh : G.711A-Chuẩn hình : PAL (6..

Đơn giá chưa VAT

1.150.000 đ

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-2700 2M/2 5 in 1

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-2700 2M/2 5 in 1

-Hệ điều hành : Embedded Linux-Chuẩn nén hình : H264-Chuẩn nén âm thanh : G.711A-Chuẩn hình : PAL (6..

Đơn giá chưa VAT

1.600.000 đ

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-2700 2MF/1 5 in 1 04 Kênh

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-2700 2MF/1 5 in 1 04 Kênh

-Hệ điều hành : Embedded Linux-Chuẩn nén hình : H264+.(PAL 25fps, NTSC 30fps)-Chuẩn nén âm thanh : G..

Đơn giá chưa VAT

1.350.000 đ

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-2700 2MF/2 5 in 1 04 Kênh

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-2700 2MF/2 5 in 1 04 Kênh

-Hệ điều hành : Embedded Linux-Chuẩn nén hình : H264+.(PAL 25fps, NTSC 30fps)-Chuẩn nén âm thanh : G..

Đơn giá chưa VAT

1.800.000 đ

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-2700AHD 4.0 04 Kênh

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-2700AHD 4.0 04 Kênh

-Hệ điều hành : Embedded Linux-Chuẩn nén hình : H264+ .PAL 25fps, NTSC 30fps-Chuẩn nén âm thanh : G...

Đơn giá chưa VAT

2.350.000 đ

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-2700N360 4 CH

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-2700N360 4 CH

-Hệ điều hành : Embedded Linux-Chuẩn nén hình : H264-Chuẩn nén âm thanh : G.711A-Chuẩn hình : PAL 25..

Đơn giá chưa VAT

1.490.000 đ

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-3600 2M/1 5 in 1 08 Kênh

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-3600 2M/1 5 in 1 08 Kênh

-Hệ điều hành : Embedded Linux-Chuẩn nén hình : H264-Chuẩn nén âm thanh : G.711A-Chuẩn hình : PAL (6..

Đơn giá chưa VAT

1.700.000 đ

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-3600 2M/2 5 in 1 08 Kênh

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-3600 2M/2 5 in 1 08 Kênh

-Hệ điều hành : Embedded Linux-Chuẩn nén hình : H264-Chuẩn nén âm thanh : G.711A-Chuẩn hình : PAL (6..

Đơn giá chưa VAT

2.400.000 đ

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-3600 2MF/1 5 in 1 08 Kênh

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-3600 2MF/1 5 in 1 08 Kênh

-Hệ điều hành : Embedded Linux-Chuẩn nén hình : H264+.(PAL 25fps, NTSC 30fps)-Chuẩn nén âm thanh : G..

Đơn giá chưa VAT

2.000.000 đ

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-3600AHD 4.0 08 Kênh

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-3600AHD 4.0 08 Kênh

-Hệ điều hành : Embedded Linux-Chuẩn nén hình : H264+ , PAL 25fps, NTSC 30fps-Chuẩn nén âm thanh : G..

Đơn giá chưa VAT

2.950.000 đ

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-4500 2M/2 5 in 1 16 Kênh

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-4500 2M/2 5 in 1 16 Kênh

-Hệ điều hành : Embedded Linux-Chuẩn nén hình : H264-Chuẩn nén âm thanh : G.711A-Chuẩn hình : PAL (6..

Đơn giá chưa VAT

3.400.000 đ

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-4500 2MF/2 5 in 1 16 Kênh

Đầu Ghi Camera VDTech VDT-4500 2MF/2 5 in 1 16 Kênh

-Hệ điều hành : Embedded Linux-Chuẩn nén hình : H264-Chuẩn nén âm thanh : G.711A- : - : - : - : - : ..

Đơn giá chưa VAT

3.800.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 trang)